Tên Tài Khoản Liên Minh Hay / 2023 / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Eduviet.edu.vn

Tên Tài Khoản Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Trong hộp văn bản Username, nhập tên tài khoản đăng.

In the Username text box, enter the name of your dropbox.

support.google

Tên tài khoản là Nate Foster.

The account name is Nate foster, please.

OpenSubtitles2018.v3

Chủ sở hữu của Maru đăng video dưới tên tài khoản ‘Mugumogu’.

Maru’s owner posts videos under the account name ‘mugumogu’.

WikiMatrix

Bạn phải nhập vào một tên tài khoản duy nhất

You must enter a unique account name

KDE40.1

Những tên tài khoản này chỉ có trong BBS.

These usernames only exist in BBS.

OpenSubtitles2018.v3

Cách thay đổi tên tài khoản hoặc tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu của bạn:

To change your account name or data-sharing settings:

support.google

Đổi tên tài khoản người quản lý

Change your manager account name

support.google

Anh ta có email từ một người với tên tài khoản

He has several e-mails from someone with the user name

OpenSubtitles2018.v3

Bạn sẽ thấy tên tài khoản của mình trong cột “Chủ sở hữu”.

You’ll see your account name under the “Owned by” column.

support.google

Tên tài khoản được thay đổi thành ‘Master’ vào ngày 30 tháng 12.

The account name was changed to ‘Master’ on 30 December.

WikiMatrix

Hãy nhấp vào tên tài khoản phụ để chuyển đến tới tài khoản đó.

support.google

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng tên khác trên YouTube ngoài tên Tài khoản Google của mình.

Note: You can also use a different name on YouTube than your Google Account name.

support.google

Bạn luôn có thể điều hướng một tài khoản bằng cách nhấp vào tên tài khoản trong cột Tài khoản.

support.google

Bạn có thể thay đổi tên tài khoản người quản lý cũng như tài khoản được quản lý của mình.

You can change the name of your manager account as well as your managed accounts.

support.google

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thay đổi tên tài khoản trong tài khoản người quản lý của mình.

This article shows you how to change account names in your manager account.

support.google

Nếu bạn nhìn thấy thông báo “Email đã tồn tại” khi bạn cố tạo hoặc thay đổi tên tài khoản của bạn:

If you see the “Email already exists” message when you try to create or change your account username:

support.google

Hãy tìm hiểu thêm về cách đổi tên Tài khoản Google của bạn và sử dụng tên khác trên YouTube ngoài Tài khoản Google.

Learn more about changing your Google Account name and using a different name on YouTube from your Google Account.

support.google

Để hủy liên kết Campaign Manager khỏi vùng chứa, hãy nhấp vào tên tài khoản bên ngoài, sau đó nhấp vào Xóa liên kết.

support.google

Nếu chưa có Tài khoản Google Analytics, thì hệ thống sẽ tạo một tài khoản mới có tên Tài khoản mặc định cho Firebase.

If you do not already have a Google Analytics Account, a new one will be created for you with the name Default Account for Firebase.

support.google

Các tài khoản đã hủy sẽ xuất hiện cùng với dấu x màu đỏ bên cạnh tên tài khoản để thể hiện trạng thái đã hủy.

The cancelled accounts will appear with a red x next to the account name to indicate their cancelled status.

support.google

Tài khoản Google Ads bị chặn được liệt kê theo tên tài khoản, tức là tên mạng hoặc tên công ty của tài khoản Google Ads.

Blocked Google Ads accounts are listed by account name, i.e., the network or company name of the Google Ads account.

support.google

Lưu ý rằng người dùng có quyền truy cập vào tài khoản được quản lý cũng có thể thay đổi tên tài khoản được quản lý.

Keep in mind that users with access to managed accounts can also change the managed accounts’ names.

support.google

Sau đó, bạn có thể điều hướng trở lại tài khoản người quản lý của mình bằng cách nhấp vào tên tài khoản của bạn ở đầu trang.

support.google

Tên Gmail Hay Nhất ❤️ 1001 Tên Tài Khoản Gmail Ý Nghĩa / 2023

Những Tên Gmail Hay Nhất ❤️ 1001 Cách Đặt Tên Tài Khoản Gmail Ý Nghĩa ✅ Giúp Bạn Có Tên Dễ Thương, Độc Lạ, Vừa Ý Nhất.

Cách Đặt Tên Gmail Hay

Đặt Tên gmail hay với bộ 1001 🎎 Tên Cổ Trang 🎎

Những Tên Gmail Hay

Symbols.vn chia sẽ bạn những tên gmail hay thường dùng:

Ngoài tên gmail hay, chúng tôi tặng abnj 😂 1001 TÊN CHẾ BỰA 😂

Những tên gmail tiếng Việt dễ thương

Gợi ý đặt tên gmail với bộ 🙆TÊN NHÂN VẬT GAME HAY 🙆‍♂️

Các Tên Gmail Hay và Ý Nghĩa

ĐẶT TÊN GMAIL CUTE VỚI TOP 🈵 Nick Name Hay 🈵

Tên Tài Khoản Gmail Hay Tiếng Anh

Những tên tài khoản gmail hay bằng tiếng Anh cho nam nữ

Bên cạnh cách đặt tên gmail hay với 🈳 1001 BIỆT DANH HAY 🈳

Tên Gmail Kí Tự Đặc Biệt

TẶNG BẠN 😂 Tên Troll Hài Hước Nhất 😂

Cách Đổi Tên Gmail

Sau Khi Bạn Chọn Được Những Tên Gmail Hay Nhất, Cách Đổi Tên Gamil Bạn Làm Theo Trình Tự Dưới Đây:

Để thêm biệt hiệu vào Tài khoản Google của bạn:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh “Địa chỉ email” trên trang Tài khoản của tôi.

Nhập một biệt hiệu mới hoặc xóa biệt hiệu hiện tại của bạn nếu bạn không muốn một biệt hiệu nào cả.

Nhấp vào để lưu.

Có một vấn đề với Gmail là nó sẽ chỉ chuyển tiếp biệt hiệu của bạn đến thư mục Tất cả thư chứ không phải Hộp thư đến của bạn. Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn cần tạo một số bộ lọc:

Đi tới khu vực Cài đặt Thư trong tài khoản của bạn.

Nhấp vào Bộ lọc

Nhấp vào Tạo bộ lọc.

Nhập biệt hiệu mà bạn đã tạo cùng với tên miền của mình sau nó (tức là địa chỉ email đầy đủ) vào trường Tới:

Đánh dấu vào hộp kiểm Áp dụng Nhãn: và chọn Đặc biệt từ danh sách thả xuống.

Nếu bạn muốn áp dụng bộ lọc này cho các thư đã có trong Gmail, hãy chọn hộp kiểm Cũng áp dụng bộ lọc cho x cuộc hội thoại bên dưới.

Nhấp vào Tạo bộ lọc.

Bây giờ bộ lọc đã được thiết lập, bạn cần bật Hộp thư ưu tiên và thiết lập nó để bao gồm các thư được gắn nhãn Ưu tiên từ (các) biệt hiệu của bạn

Đi tới khu vực Cài đặt Thư trong tài khoản của bạn.

Nhấp vào tab Hộp thư đến.

Thay đổi loại Hộp thư đến của bạn: thành Hộp thư ưu tiên.

Trong Phần hộp thư đến: nhấp vào trình đơn thả xuống và chọn Tùy chọn khác.

Nhấp vào nhãn Ưu tiên.

Nhấp vào Lưu thay đổi

Bạn có thể điều chỉnh số lượng tin nhắn sẽ hiển thị trong mỗi phần.

6 Ý tưởng về Tên người dùng Gmail

Nếu bạn đnag nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, loay hoay trong vô vọng để tìm ra ý tưởng tên người dùng Gmail phù hợp.

Cho dù đó là tên người dùng cố định cho một email ẩn danh hay tên người dùng chuyên nghiệp cho một bộ danh thiếp mới, chúng tôi cố gắng làm cho tên người dùng của chúng tôi thấm nhuần một số khía cạnh nhận dạng của chúng tôi.

Nếu đó là tên người dùng cho trường học hoặc doanh nghiệp, hãy luôn sử dụng tên của bạn. Tên của bạn là địa chỉ email chuyên nghiệp nhất. Tính đến năm nay, Gmail đã có hơn 1 tỷ người dùng – vì vậy nếu bạn có một tên thông thường, chẳng hạn như Andrew Smith, thì có thể tên đó đã được sử dụng.

Đảm bảo sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm các địa chỉ Gmail có sẵn cho các kết hợp và chữ viết tắt có thể có khác nhau – như a.smith, andrew.s, hoặc có thể điền vào chữ cái đầu ở giữa hoặc một vài số ở cuối.

Chỉ cần đảm bảo rằng video đó dễ nhận biết, dễ nhớ và phù hợp với hình ảnh công chúng mà bạn muốn vun đắp. Mặc dù Gmail không tính đến các khoảng thời gian (email được gửi đến [email protected] và [email protected] sẽ chuyển đến cùng một nơi), nhưng bạn nên sử dụng chúng giữa tên cho rõ ràng, đặc biệt nếu tên của bạn ít phổ biến hơn.

Nhưng hãy trung thực. Internet không chỉ là sự chuyên nghiệp. Đó là cách chúng ta tương tác với mọi người, bạn thân và cả những người lạ ẩn danh.

Đôi khi bạn muốn có ý tưởng cho một tên người dùng Gmail khác, có thể chỉ để liên lạc với gia đình, một tên người dùng sẽ thể hiện niềm đam mê và sự sáng tạo của bạn hoặc có thể là một tài khoản vứt bỏ mà bạn có thể sử dụng để đăng ký các giao dịch trực tuyến hấp dẫn mà không có thư rác không thể tránh khỏi vài tuần sau đó. Khi tên của bạn không tạo nên cảm hứng, hãy chuyển sang năm ý tưởng tiếp theo để lấy cảm hứng.

Nếu bạn là kiểu người thích tách biệt công việc với cuộc sống cá nhân của mình, thì ý tưởng tốt nhất cho tên người dùng Gmail riêng tư để sử dụng với bạn bè hoặc gia đình có thể đến từ biệt hiệu hoặc trò đùa nội tâm.

Biệt hiệu và những câu chuyện cười bên trong đều giúp chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn, chúng luôn rất đáng nhớ và chúng thường khá độc đáo.

Có thể tên bạn là chúng tôi nhưng bạn bè của bạn trìu mến gọi bạn là sym thì nên đặt theo tên này ngắn gọn. Hoặc có thể gia đình bạn có một câu chuyện cười nội tâm ý nghĩa từ khi bạn còn nhỏ.

Những tên người dùng này không phù hợp cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp, nhưng chúng có thể là những ý tưởng tuyệt vời để giữ liên lạc với gia đình và bạn bè – và nếu bạn sợ ý tưởng tên người dùng Gmail mới của mình không đủ độc đáo, chỉ cần chuyển nó qua trình kiểm tra tính khả dụng cho chắc chắn.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nghĩ ra các biệt danh, những câu chuyện tiếu lâm hoặc nếu bạn muốn tên người dùng Gmail của mình phản ánh rõ hơn một phần khác trong danh tính của bạn, hãy thử đưa ra danh sách yêu thích – đội thể thao, phim yêu thích của bạn , sách, điểm đến du lịch, nữ diễn viên, vận động viên, nhân vật lịch sử, trò chơi điện tử, v.v.

Bạn có thể đưa ra một danh sách dài, và sau đó thử kết hợp chúng lại cho đến khi bạn tìm ra thứ gì đó thông minh thể hiện niềm đam mê và sở thích của bạn.

Nhiều người có mục yêu thích tương tự – hãy đảm bảo thử ý tưởng tên người dùng Gmail mới của bạn trong trình kiểm tra tính khả dụng để đảm bảo một số người hâm mộ khác chưa lấy tiêu đề của cuốn sách hoặc bộ phim yêu thích của bạn.

Đối với những người sáng tạo, một cách thú vị để tạo tên người dùng Gmail mới là viết một tên người dùng kể một câu chuyện.

Tác giả Earnest Hemingway từng viết “tiểu thuyết sáu chữ” – cuốn sách nổi tiếng nhất là “để bán: giày trẻ em, chưa bao giờ mang”. Hãy thử thách bản thân bằng cách viết một câu chuyện “viễn tưởng chớp nhoáng” như Hemingway bằng ít từ nhất có thể và biến nó thành một tên người dùng Gmail duy nhất chắc chắn thu hút sự chú ý của mọi người và thu hút sự quan tâm của họ.

Đó là một thách thức khá lớn – bạn có thể phải làm ít hơn sáu từ! Bạn càng có thể sáng tạo thì càng có nhiều khả năng bạn sẽ vượt qua trình kiểm tra tính khả dụng của Gmail mà không gặp sự cố.

Đối với tên người dùng Gmail ẩn danh hoặc tiện lợi cuối cùng, bạn hoàn toàn không cần nhiều ý tưởng và không cần vẽ ra những dự tính về cách nắm bắt danh tính của bạn trong dòng giới thiệu. Thay vào đó, chỉ cần chạm ngẫu nhiên trên bàn phím và tìm ra một chuỗi các chữ cái và số – nhưng hãy nhớ viết chúng ra để phòng trường hợp bạn cần truy cập vào tài khoản sau này.

Những tên người dùng này rất dễ bị quên, nhưng có thể hữu ích để duy trì tình trạng ẩn danh và chúng rất hữu ích cho các ưu đãi một lần, giao dịch đặc biệt hoặc khi các trang web muốn tên người dùng Gmail của bạn nhưng bạn không muốn cung cấp cho họ.

Chỉ cần chạm vào bàn phím của bạn một cách ngẫu nhiên, nhưng hãy đảm bảo thực hiện điều đó trong công cụ tính khả dụng của Gmail trước để đảm bảo rằng một số người dùng ẩn danh khác chưa làm điều tương tự!

Ứng dụng tạo tên gmail ở trên, mục đầu tiên

Khi mọi cách khác đều thất bại và bạn chỉ đơn giản là không có ý tưởng, hãy thử sử dụng trình tạo ngẫu nhiên cho tên người dùng Gmail mới của bạn. Nhiều người thông minh đã viết ra các thuật toán sẽ kết hợp lại danh sách các mục yêu thích của bạn hoặc tạo ra những cái tên mới lạ cho bạn.

Thay vì phải căng thẳng để tìm ý tưởng tên người dùng Gmail phù hợp, bạn có thể duyệt qua kết quả của các trình tạo tên ngẫu nhiên cho đến khi bạn tìm thấy sự kết hợp hoàn hảo – một sự phù hợp bất ngờ khiến bạn bất ngờ. Có thể bạn sẽ thấy rằng tên người dùng chọn người dùng!

Ý tưởng phù hợp cho tên người dùng Gmail đầu tiên (hoặc tiếp theo) của bạn thực sự phụ thuộc vào cách bạn muốn sử dụng nó:

Nếu đó là vì mục đích nghề nghiệp hoặc giáo dục, hãy đảm bảo bạn sử dụng tên của mình – hoặc nếu trình kiểm tra tính khả dụng của tên người dùng Gmail cho thấy rằng tên đó đã được sử dụng, hãy thử một số cách kết hợp khác.

Nếu bạn muốn có tên người dùng Gmail để liên lạc với gia đình và bạn bè, bạn có thể sử dụng biệt hiệu hoặc trò đùa nội tâm.

Nếu bạn muốn thứ gì đó phản ánh niềm đam mê của mình, hãy viết ra danh sách những món yêu thích và chọn một sự kết hợp độc đáo thể hiện những gì bạn yêu thích trên thế giới.

Nếu bạn thực sự sáng tạo và muốn thử thách, hãy sử dụng câu chuyện “viễn tưởng chớp nhoáng” cho tên người dùng của bạn.

Nếu đó là tài khoản bỏ đi và bạn không muốn mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ cần nhập các số và chữ cái ngẫu nhiên.

Khi vẫn thất bại, hãy chuyển sang trình tạo tên người dùng và để ý tưởng tên người dùng Gmail phù hợp tìm thấy bạn!

Tặng bạn trọn bộ ẢNH ĐỘNG ĐẸP

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Google Map Cho Doanh Nghiệp / 2023

Được biết đến như một dịch vụ miễn phí mang lại nhiều tiện ích cho cả doanh nghiệp và người dùng, Google Map ngày càng được người dùng tin tưởng, sử dụng nhiều hơn và doanh nghiệp cũng đã tận dụng để quảng bá hình ảnh, thương hiệu, dịch vụ và sản phẩm của mình đến với khách hàng.

Do quá lạm dụng nên Google đã thắt chặt hơn về việc các doanh nghiệp đăng ký địa chỉ của mình trên Map, nhưng các bạn có thể yên tâm, chúng tôi đã tìm ra được cách có thể đăng ký dễ dàng với Google mà không cần tốn quá nhiều công sức và thời gian của bạn đâu.

Vì sao nên đăng ký Doanh nghiệp trên Google Map

Bạn có thể SEO Map của doanh nghiệp mình như 1 trang web, nhưng map sẽ chiếm diện tích lớn hơn web, dễ thu hút sự chú ý của người dùng. Đây là một dịch vụ SEO được đánh giá là hot nhất hiện nay.

Tận dụng tính năng chỉ đường của Google, giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm đường đến doanh nghiệp mình.

Những thông tin của Doanh nghiệp sẽ được hiển thị như trang web, số điện thoại, địa chỉ một cách rõ ràng nhất.

Tạo một hình ảnh chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng.

Là một tài khoản miễn phí nhưng mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, vậy thì lý do gì chúng ta không tự tay đăng ký cho mình ngay một tài khoản trên Google Map ngay nào.

Những lưu ý trước khi Đăng ký

Do hiện nay Google đã thắt chặt việc đăng ký tài khoản và trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn bạn xác minh tài khoản bằng điện thoại nên sẽ cần chuẩn bị một số yếu tố để việc đăng ký được diễn ra nhanh chóng.

Gmail bạn dùng để đăng ký có thể là Gmail của doanh nghiệp mình theo dạng abc@têncôngty.com hoặc Gmail miễn phí của Google cũng được. Tuy nhiên cần phải là 1 Gmail uy tín, đã sử dụng một thời gian. Có thể lấy Gmail bạn đang sử dụng hằng ngày để đăng ký càng tốt. Gmail đã xác minh thành công ở địa điểm trước của Google map cũng được, nhưng không quá 4 map/ tài khoản.

Bạn phải có 1 địa chỉ đẹp. Có nghĩa là địa điểm đó Google map tìm được chính xác, nằm ở những con đường lớn chưa có doanh nghiệp nào đăng ký. Một mẹo nhỏ dành cho các bạn tìm địa chỉ tốt là thử tìm kiếm trên các ứng dụng đặt xe, giao hàng xem có hiện địa điểm chính xác không, nếu tìm được địa điểm chính xác thì đó là địa chỉ tốt.

Bạn đừng lo lắng về việc đặt sai địa chỉ doanh nghiệp mình, vì chỉ cần xác minh thành công thì bạn có thể thay đổi địa chỉ tuỳ ý.

Sau khi đã có được 3 yếu tố trên chúng ta bắt đầu thực hiện ngay thôi, việc đăng ký Doanh nghiệp trên Google Map sẽ nhanh hơn bạn nghĩ nhiều đấy. Chúng tôi chia sẻ với bạn cả 2 cách đăng ký trên Máy tính và trên điện thoại cho bạn dễ dàng lựa chọn.

Đăng ký tài khoản Google Map Trên Máy tính

Truy cập đường link: https://www.google.com/business/

Sau đó điền thông tin cửa hàng doanh nghiệp của mình.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì bạn không nên điền vào phần *Vui lòng chọn*, những Map chúng tôi điền vào đấy đều khó khăn trong việc xác nhận.

Đến đây chúng tôi cũng không xác minh được

Đăng ký tài khoản Google Map Trên Điện thoại

Sau đó các bạn cứ thế tiếp tục điền thông tin như xác minh trên web.

Kinh nghiệm khi đăng ký tài khoản

Một số kinh nghiệm chúng tôi rút ra được sau quá trình làm Map cho khách hàng, chúng tôi tóm lại cho các bạn có thể tìm được cách khắc phục cho Map của mình nếu xảy ra lỗi không xác minh được hoặc Google yêu cầu xác minh bằng thư.

Tên doanh nghiệp: Đây là thể là phần ảnh hưởng nhiều nhất đến việc có được xác minh hay không. Tôi đã thử nghiệm rất nhiều và rút ra kinh nghiệm được là nên đặt những cái tên như Cửa hàng, Doanh nghiệp, Quán ăn…… Ví dụ: như hình ảnh bên dưới, trước đó chúng tôi để tên Doanh nghiệp là “Nhà của Heo con” và không thành công, sau nhiều lần thử thì Google chỉ chấp nhận xác minh bằng thư, sau đó tôi đổi lại tên “Quán ăn trưa Trâm Anh” thế là mã xác nhận của Google đã đến điện thoại tôi chưa đến 1 phút 30s.

Địa chỉ: Như đã nói ở trên phần địa chỉ cũng khá quan trọng, bạn cần chọn địa chỉ chưa ai đăng ký trên Map để dễ dàng xác minh hơn.

Gmail, nếu nhiều lần sau khi đã thay đổi địa chỉ, số điện thoại, tên cửa hàng vẫn không xác minh được thì bạn nên đổi Gmail.

Trần Ngọc Trâm Anh

Weibo Là Gì? Cài Đặt, Tạo Tài Khoản Và Đổi Thành Tiếng Việt / 2023

Nếu bạn là người dùng thông thái và yêu thích công nghệ thì không nên bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về Weibo. Chắc chắn, chúng sẽ mang đến cho bạn những tính năng hiện đại mà chưa một ứng dụng xã hội nào có thể thực hiện tốt như Weibo.

Weibo là gì?

Weibo có tên gọi đầy đủ là Sina Weibo hay được hiểu là ứng dụng mạng xã hội. Được sử dụng nhiều nhất và thịnh hành nhất ở Trung Quốc. Nếu dịch ra nghĩa tiếng anh thì Weibo có thể hiểu là Micro Blog hay trang blog nhỏ. Có phương thức hoạt động tương tự như Facebook hay Twitter. Tuy nhiên, ứng dụng này được kích hoạt nhiều các trường tương tác mới cho người dùng nên được nhiều cư dân ưu tiên sử dụng hiện nay.

Có sẵn trong: Tiếng Trung Quốc: chữ Hán giản thể; chữ Hán phồn thể; Tiếng Anh Xếp hạng Alexa: 21 (Tháng 2 năm 2018)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh Ngày ra mắt: 14 tháng 8, 2009

Tình trạng hiện tại: Hoạt động Chủ sở hữu: Tập đoàn Sina

Lịch sử hình thành

Sina Weibo được sáng lập bởi tập đoàn SINA Trung Quốc vào tháng 8 năm 2009. Ngay khi công bố và giới thiệu đến người dùng mạng xã hội thì ứng dụng này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Được biết đến tháng 12 năm 2012 sau khi tổng kết khảo sát thì có tới 503 triệu người tin dùng và đăng ký tài khoản này cho điện thoại và máy tính của mình. Số liệu thống kê cũng cho biết thêm, mỗi ngày Sina Weibo có tới khoảng 100 triệu tin nhắn được gửi đi. Như vậy có thể thấy, mức độ phổ biến của Sina Weibo đạt mức kỷ lục mà không thua kém bất kì một ứng dụng lớn nào trên thế giới. Chứng tỏ sức la tỏa của sản phẩm công nghệ do đất nước hơn 90 triệu dân sáng lập có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Đến năm 2014 thì dự án Sina Weibo đã được tập đoàn SINA phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn giao dịch với mã chứng khoán là IPO và mã giao dịch là WB. Tập đoàn SINA nắm giữ 56,9% tổng số cổ phần của sản phẩm này. Trong suốt thời kì phát triển, Sina Weibo đã không ngừng hoàn thiện bản thân, mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Đến nay, mạng Sina Weibo đã trở thành một trong những ứng dụng quan trọng không thể thiếu trong đời sống của chúng ta mỗi ngày.

Hướng dẫn cách tải Weibo

Để tải ứng dụng Sina Weibo bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

  Tải Sina Weibo cho iPhone (hệ điều hành ios)

Bước 1: Mở ứng dụng App Store trên màn hình iPhone

Bước 2: Nhập tên “Weibo” vào thanh tìm kiếm trên màn hình ứng dụng

Bước 3: Nhận chọn Download để tải phần mềm.

    Tải Sina Weibo cho điện thoại thông minh (hệ điều hành Android)

  Bước 1: Mở ứng dụng Ch Play  trên màn hình điện thoại

  Bước 2: Nhập tên “Weibo” vào thanh tìm kiếm trên màn hình ứng dụng

  Bước 3: Nhận chọn Download để tải phần mềm.

  Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản bằng số điện thoại

  Khi tải xong ứng dụng Weibo về điện thoại bạn sẽ tiến hành đăng ký tài khoản để có thể sử dụng chúng như sau:

  Bước 1: Truy cập và trang chủ của Weibo

  Bước 2: Điền thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của nhà mạng

  Trước hết cần tìm đầu số Việt Nam là +84, sau đó nhập số điện thoại của bạn vào.

  Trong quá trình nhập số điện thoại hãy bỏ số 0

  Thiết lập mật khẩu cho tài khoản của bạn từ 6 đến 16 ký tự, có thể dùng số, chữ cái, ký hiệu đặc biệt…

  Sau đó nhà mạng sẽ gửi đến cho bạn một mã xác minh, bạn tiết hành nhập mã xác minh đó trong vòng 1 phút. Hết 1 phút mã xác minh sẽ tự động mất.

  Cuối cùng nhấn vào nút màu cam để hoàn tất đăng ký tài khoản.

  Bước 3: Tiếp đến bạn sẽ tích vào những ô sở thích của bạn… rồi nhấn nút màu cam bên dưới.

  Cách xác nhận tài khoản bằng số điện thoại mã Việt Nam

  Có thể trước kia bạn đã đăng ký tài khoản Weibo nhưng không thông qua số điện thoại thì chúng ta có thể xác minh theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản Weibo hiện có của bạn. Sau đó nhấn chọn biểu tượng “bánh răng cưa” rồi sau đó chọn “Account settings” ở đầu tiên.

  Bước 2: tiếp tục chọn vào mục Mobile number và xác nhận số điện thoại.

  Bước 3: Nhập số điện thoại cá nhân để xác minh tài khoản Weibo. Chọn địa chỉ và mã vùng của Việt Nam là +84. Nhấn nút màu cam bên dưới để hoàn thành.

  Ngoài việc sử dụng số điện thoại cá nhân để đăng ký tài khoản chúng ta cũng có thể chọn cách sử dụng tài khoản liên kết.

  Bước 1: Khi khởi động ứng dụng Weibo bạn sẽ thấy bên dưới xuất hiện một tên miền màu xanh là “Facebook”.

  Bước 2: bạn nhấn vào biểu tượng của facebook để yêu cầu được đăng ký bằng Facebook. Sau đó bạn chỉ cần lấy thông tin đăng nhập của Facebook để đăng nhập cho Weibo.

  Bước 3: Nhấn tiếp tục hoặc Next với tư cách là tài khoản facebook.

  Những ai thường dùng mạng Weibo

  Bước 4: chấp nhận hay không chấp nhận khi nhà mạng gửi thông báo. Phần này tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu không cần thường xuyên cập nhật thông tin thì không cần nhận thông báo. Nếu bạn bán hàng hay có nhiều hoạt động quan trọng cần được thông báo thì hãy nhấn đồng ý hoặc Allow.

  Bước 5: Giao diện Weibo đã hoàn thành và bạn có thể sử dụng bình thường.

  Hướng dẫn cách đổi tiếng Trung Quốc thành tiếng Việt Nam trên Weibo

  Như đã biết thì Weibo là một ứng dụng được sáng lập tại Trung Quốc nên tất cả các ngôn ngữ đều là tiếng Trung. Để sử dụng sang tiếng Việt Nam ta cần là một số thao tác sau:

  Thứ nhất: Weibo chưa hỗ trợ tiếng Việt Nam. Hiện tại chỉ hỗ trợ tiếng Anh trên giao diện.

  Tuy nhiên chúng tôi sẽ bật mí cho bạn một mẹo như sau: Bạn có thể đăng nhập ứng dụng này trên máy tính cá nhân của bạn. Sau đó dùng biểu tượng “Change languages” để dịch.

  Những ưu điểm vượt trội

  Đến thời điểm hiện tại, mạng xã hội Weibo có hơn 30% người dùng tại Trung Quốc đang sử dụng phần mềm này cho điện thoại của mình. Ngoài việc sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc thì phần mềm nãy đã hỗ trợ thêm ngôn ngữ tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác ứng dụng của mình. Ta có thể mạng xã hội Weibo có sức ảnh hưởng rất lớn không chỉ người dùng Trung Quốc mà cả nhiều nước khác trên thế giới.

  1. Tính xác thực cao

  Weibo không giống như các ứng dụng khác, mạng xã hội này phân chia cấp hạng người sử dụng. Những người dùng là người của chính phủ, tổ chức cơ quan chính phủ sẽ có kí hiệu và biểu tượng là màu xanh da trời.  Đối với những tài khoản là người nổi tiếng, giới truyền thông sẽ có huy hiệu màu cam. Do phân cấp rõ ràng nên các tài khoản hạn chế được các tình trạng lừa đảo và đưa thông tin không chính thống.

  2. Được quản lý và kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt

  Hiện nay tất các ứng dụng mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, Instagram, Google… đều không được phép lưu hành ở nước này. Thay vào đó người dùng chỉ có thể tìm kiếm thông tin thông qua ứng dụng Baidu và mua hàng trên Alibaba.

  Chính vì vậy, cũng đưa đến nhiều ý kiến trái chiều về việc cập nhật thông tin ở Trung Quốc đối với người dùng. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận lợi ích của việc làm này đối với người dân Trung Quốc, họ sẽ không phải tiếp cận với những luồng thông tin không chính thống, có tính bạo lực… mà chúng ta vẫn thường thấy trên các mạng xã hội nổi tiếng hiện nay như Facebook và TikTok…

  3. Thanh toán trực tuyến

  Như đã nói người dùng Trung Quốc chỉ có thể mua hàng trực tuyến trên Alibaba, do đó ứng dụng Weibo đã liên kết với giao điện này để giúp người dân thanh toán trực tuyến.

  4. Kết hợp ứng dụng chăm sóc sức khỏe người dùng

  Mạng xã hội Weibo tích hợp với những ứng dụng sức khỏe, giúp cho người sử dụng có thể theo dõi và kiểm tra sức khỏe của mình thường xuyên hơn. Kích thích việc người dùng chăm chỉ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

  5. Giao lưu game

  Đây được xem là một trong những hình thức được Weibo lựa chọn để giữ chân người dùng. Ngoài việc tích hợp nhiều ứng dụng trong cùng một giao diện. Thì Weibo phải thường xuyên cập nhật những game mới để người dùng trải nghiệm. Hoạt đồng này, có tác dụng như một chiếc ghim sắt lớn, buộc chân người dùng ứng dụng.

  Dự án bất động sản đang mở bán: https://paradraco.info/

  5

  /

  5

  (

  1

  bình chọn

  )

  Dự án bất động sản đang mở bán: Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng