1000+ Tên Cổ Trang, Tên Ngôn Tình Hay Cho Nữ Và Nam Mới Nhất

Bài viết hôm nay Blog Cách Chơi sẽ tổng hợp những cái tên cổ trang, cổ đại và cả tên ngôn tình hay dành cho cả nam và nữ để các bạn đặt tên nhân vật game, nickname hoặc tài khoản cho zalo, facebook thì tùy.

1. Tổng hợp tên cổ trang, tiểu thuyết ngôn tình hay nhất hiện nay

Trương Dạng

La Kì Kì

Tả nhĩ

Trần Tiên Mai

Nhiêu Tuyết Mạn

Liêu Lệ Quân

Ngọc Hoa

Diệp Hoa

Diệp Chấn Thanh

Diệp Hoan

Bành Quan Trung

Đường Dịch

Ức Cẩm

Lục Vũ Bình

Hiên Viên Ngưng Tịch

Hà Tô Diệp

Dạ Ngưng Tịch

Sênh Ly

Phi Yên

Trần Ngộ Bạch

Lưu Giác

Tôn Gia Ngộ

Mạn Mạn Thanh La

Thư Nghi

Triêu Tiểu Thành

Đàm Thư Mặc

Bùi Tranh

Điền Phản

Tuỳ Vũ Nhi An

Trầm Mông

Trần Tầm

Địch An

Cửu Dạ Hồi

Thập Nhị Bảo Thụ Vương

Tịch Si Thần

Kim Hoa bà bà

Vì sao đông ấm

Ân Thiên Chính

Dã Cố Giai

Tạ Tốn

Lăng Siêu

Vân Phong Nguyệt tam Sứ

Cố Tây Tước

Nhữ Dương Vương Phủ

Cố Duật Hành

Vân Tranh

Nguyệt Thượng Vô Phong

Trưởng Tôn Vô Cực

Cố Tiểu Bắc

Hắc Phong Tức

Trang Trang

Tả Đồng

Đường Thần Duệ

Lục Lệ Thành

Quách Kính Minh

Bạch Tử Hoạ

Xi Vưu

Trần Khải Lâm

Đồng Hoa

Bạch Khâm Tụê

Lâm Dương

Bạch Băng Băng

Tô Mịch

Dạ Hoa

Phương Dư Khả

Trình An Nhã

Phá Đầu

An Tri Hiểu

Nhuận Ngọc

Vương Lịch Xuyên

Điện Tuyến

Huyền Ẩn

Tống Tử Ngôn

Cưu Ma La Thập

Kingkong Barbie

Chương Xuân Di

Lâm Khải Chính

Fresh Quả Quả

Tự Do Hành Tẩu

Khổng Địch

Hàn Tiềm

Địch Qua

Táo Đỏ

Mộ Ngôn

Bát Nguyệt Trường An

Dung Viên

Tề Minh

Phương Hoa

Dư Mặc

Phó Tiểu Ti

Tử Dịch Quân Nguyệt

Dung Chỉ

Thiên Nhi Tử Hàn

Ngôn Hy

Thiên Phong

Thư Hải Thương Sinh

La Đông Phong

Tiêu Nại

Trắc Ảnh Phương Hoa

Hà Dĩ Thâm

Minh Nhị

Mộ Dung Vân Phượng

Lan Nhân Bích Nguyệt

Thiên Y Hữu Phong

Thương Nguyệt

Trương Khởi Linh

Tần Khoa

Nam Phái Tam Thúc

Nạp Lan Thuật

Thẩm Tư Thanh

Thiên kim cười

Dương Vân Ly

Lương Phi Phàm

Cừu Thiên Nhận

Mạn Mạn Hồng

Cừu Thiên Trượng

Đường Thuỷ

Phong Tử Yên

Hoắc Kiến Hoa

Thủy Vi Nhã

Đàm Ninh Bang

Dương Hiểu Phàm

Mạc Thiệu Khiêm

Tống Thanh Thư

Thiên sơn mộ tuyết

Minh Giáo

Thất dạ tuyết

Dương Đỉnh Thiên

Lục Dữ Giang

Phong Ánh Cẩm

Long Phi Ly

Mộ Dung Lục Thanh

Mặc Vũ Bích Ca

Lâm Tư Nguyệt

Sở Ly

Mạc Ảnh Quân

Trương Thuỵ

Võ Đôn Nhu

Hoắc Khứ Bệnh

Võ Tu Văn

Đại Mạc Dao

Mộ Dung Tư Hạ

Đông Hoa

Thẩm Yên

Đường Thất Công Tử

Nhan Ánh Huyên

Dạ Thiên Lăng

Thẩm Vân Linh

Lao Thiếu Quyên

Phong Vi Huyên

Lương Triều Vĩ

Mộ Dung Cẩm

Thập Tứ Dạ

Thủy Thiên Quân

Vương Học Binh

Lâm Ánh Yên

Trần Hào

Sở Ly

Tăng Vĩ Quyền

Hàn Tiềm

Tề Mặc

Cố Tiểu Bắc

Chu Ngọc

Không Văn phương trượng

Vũ Văn Duệ

Không Trí thần tăng

Thiên Hạ Vô Bệnh

Trần Tầm

Tư Khấu Tuân Tường

Dư Mặc

Phong cận như hoạ

Lý Thừa Ngân

Vệ Khanh

Vân Tranh

Lý Lý Tường

Trần Hạo Dân

Lý Mộc Ngư

Hứa Tuệ Hân

Lam Diện Tinh

Kha Tố Vân

Cố Dạ Bạch

Trần Pháp Dung

Nguỵ Thư Diệp

Lý Uy

Tiêu Tương Đông Nhi

Huỳnh Gia Thiên

Chương Viễn

Huỳnh Hồng Thăng

Minh Tiền Vũ Hậu

Lư Quảng Trọng

Tử Tinh thần

Tạ Tranh

Tông Chính Vô Ưu

Trần Kiện Phong

Mạc Ngôn Thương

Lý Lý Nhân

Tần Mạc

Lãnh Cơ Uyển

Ngô vương Phù Sai

Huân Nguyệt Du

Mộng Tam Sinh

Hải Lão

Chiếm Nam Huyền

Đào Cốc Lục Tiên

Thiên Chỉ Hạc

Khúc Phi Yên

Tần Tống

Cái Khiếu Thiên

Sói Xám Mọc Cánh

Diêu Tử Linh

Tào Tháo

Diệp Bội Văn

Tội Gia Tội

Tống Viễn Kiều

Hằng Gia

Du Liên Châu

Hạ Mạt Li

Bành Tử Tình

Hiên Viên Triệt

Bảo Bội Như

Nhất Thế Phong Lưu

Lương Ba La

Trang Nghị

Lương Khiết

Nhạc Tiểu Mễ

La Mẫn Trang

Tân Tử

Phan Việt Minh

Hạ Mộc

Phan Vũ Thần

Tử Nguyệt

Phó Bưu

Hoàng Thái Cực

Phổ Khắc

Đổng Trác

Lý Tiểu Nhiễm

Lâm Dật Chu

La Quân Tả

Hứa Chí Quân

La Thiên Trì

Độc Mộc Chu

Vương Hiểu Thần

Nguyệt trầm ngâm

Dương Hạo

Khanh Phi

Dương Hoài Dân

Lí Hâm

Thảo Manh

Ninh Dịch

Trần Bảo Liên

Thiên Hạ Quy Nguyên

Dạ Hoàng Minh

Hạ Lan Du

Hốt Luân Tứ Hổ

Phong Đằng

Thiết Đảm Trang

Sam Sam đến

Chu Trọng Anh

Cố Mạn

Vương Hoành Vĩ

Châu Sùng Quang

Trần Đình Gia

Liễu Ánh Nguyệt

Tăng Thuấn Hy

Liễu Y Nguyệt

Phạm Thế Kỷ

Tiểu thời đại

Hoàng Dược Sư

Lam Phượng Hoàng

Phùng Hằng

Phương Chấn đại sư

Hoàng Dung

Trần Hiếu Chính

Vương Đại Lục

Tân Di Ổ

Lâm Tuệ Linh

Dạ Cảnh Lan

Lâm Tử Tường

Sở Phi Hoan

Lâm Ức Liên

Tiêu Tuyết

Bạch Quang

Trình Thiên Hữu

Bạch San

Lương Sinh

Lê Tư Lai

Tiêu Kì Nhiên

Lê Yến San

Đế hoàng

Liên Khải

Thiên Hạ Phi Nguyên

Lương Lạc Thi

Giang Hàn

Lương Lệ Oánh

Thanh thành

Chung Lệ Kì

Tiêu Nhiện mộng

Chung Phái Chi

Tiểu Diệt

Lữ San Lui

Mộc Cao Phong

Cốc Đức Chiêu

Lao Đức Nặc

Cốc Phong

Lục Hầu Nhi

Bảo Hán Lâm

Tô Dược

Đàm Tuấn Ngạn

Mạnh Giác

Đàm Tiểu Hoàn

Vân Trung Ca

Đàm Vịnh Lân

Lục Chi Ngang

Lưu Khinh Cơ

Hạ chí chưa đến

Lâm Tiểu Trạm

Lâu Tập Nguyệt

Hoàng Cảnh Du

Tịch Giang Nguyên

La Nhạc Lâm

Dung Nham

La Quán Lan

Định Tĩnh sư thái

Can Đình Đình

Thiên Môn đạo nhân

Cận Đông

Khúc Dương

Cảnh Điềm

Phách Vương Thái Đa

Hồ Ca

Âu Thần

Hồ Để

Minh Hiểu Khê

Châu Bách Hào

Lâm Tĩnh

Diệp Đồng

2. Tên cổ trang Trung Quốc, tên ngôn tình hay trong tiểu thuyết

Tiêu Á Hiên

Diệp Đức Nhàn

Tiêu Ân Tuấn

Diêu Thiệu Trung

Đinh Lực Kỳ

La Quán Phong

Giả Tịnh Văn

Lý Thần

Phương Sổ Chân

Lý Thuần

Triệu Hựu Đình

Lý Tiểu Lộ

Trương Nhã Khâm

Phan Hồng

Trương Tín Triết

Phan Nghinh Tử

Phó Minh Hiến

Lâm Thanh Hà

Phó Nghệ Vỹ

Lâm Văn Long

Từ Hoài Ngọc

Lâm Vĩ Lam

Lâm Kiến Minh

Lê Minh Nặc

Lâm Phong

Lê Nặc Ý

Trương Trác Văn

Lê Thục Hiền

Lương Nghệ Linh

Cao Hổ

Đình Đình

Cao Hùng

Đinh Tiểu Kì

Cao Viên Viên

Đinh Văn Kì

Lương Huy Tông

Lam Chính Long

Lữ Tinh

Lam Quân Thiên

Lương Ái

Tăng Thiếu Tông

Lương Bảo Trinh

Tân Ám Kỉ

Lương Gia Huy

Tần Dương

Lương Gia Tốn

Phó Tử Thuần

Lương Gia Vịnh

Tiêu Thục Thận

Liên Thi Nhã

Hạ Quân Tường

Lâm Thục Mẫn

Thái Xán Đắc

Lâm Thượng

Liên Du Hàm

Phạm Minh

Lâm Bách Hoành

Trần Hiểu Húc

Lâm Canh Tân

Lạc Đạt Hoa

Phan Vĩ Bách

Lạc Nhạc

Phan Việt Vân

Đới Chí Vĩ

Khâu Vu Đình

Đới Diệu Minh

Trương Huệ Muội

Lương Tiểu Băng

Trương Minh Kiệt

La Vịnh Nhàn

Liêu Lệ Lệ

Lăng Ba

Lỗ Chấn Thuận

Hàn Nhật Thiên

Lỗ Văn Kiệt

Quan Thượng Thần Phong

Bạch Dương

Tiêu Vũ Đạt

Doãn Bằng

Toàn Phong Thần Dật

Độc Cô Thân Diệp

Hàn Tử Lam

Đông Bông

Tử Hàng Ba

Giang Hải Vô Sương

Tử Kiều

Đông Phương Bất Bại

Tử Kỳ Tân

Lâm Giai Nghi

Tử Khướt Thần

Trương Ngãi Gia

Hàn Băng Phong

Lâm Chí Dĩnh

Hàn Cửu Minh

Hạ Tĩnh Đình

Chu Hoàng Anh

Hạ Vũ Đồng

Chu Kỳ Tân

Hầu Bội Sầm

Chu Nam Y

Vương Nạn Cô

Chu Tử Hạ

Từ Đạt

Tử Lam Phong

Lâm Khả Duy

Hàn Thiên Anh

Giản Bái Ân

Dương Nhất Hàn

Thường Ngộ Xuân

Độ Kiếp Đại Sư

Thái Hạnh Quyên

Độ Nạn Đại Sư

Thái Lam Khâm

Hắc Hồ Điệp

Thái Phi Lâm

Kỷ Hiểu Phù

Lâm Chí Huyền

Phỉ Ngã tư Tồn

Lữ Tụng Hiền

Khuynh Linh Nguyệt

Trương Đống Lương

Hoắc Triển Bạch

Trương Huân Kiệt

Đinh Mẫn Quân

Giản Gia Vỹ

Hắc Mộc Vu

Giang Hoành Ân

Hắc Nguyệt

Hứa An An

Tử Nhạc Huân

Lâm Chí Linh

Dạ Tinh Hàm

Lâm Chiếu Hùng

Hoàn Cẩm Nam

Tăng Bái Từ

Hoàng Gia Hân

Tôn Thục Mị

Lãnh Cơ Vị Y

Trần Chiêu Vinh

Anh Nhược Đông

Trần Dịch

Diệp Ngọc Khanh

Tống Dật Dân

Diệp Tuyền

Thôi Hạo Nhiên

La Liệt

Hầu Di Quân

Lâm Bảo Di

Khâu Thế Huấn

Huỳnh Ất Linh

Lâm Hữu Tinh

Bạch Á Đông

Lâm Hy Lôi

Bạch Doanh Trần

Thiên Tâm

Đường Văn Lượng

Khổng Định Kì

Thường Kính Chi

Khương Hậu Nhiên

Thần Cơ Tử Tiên Vu Thông

Kha Hữu Luân

Lý Quốc Nghị

Vương Thức Hiền

Hắc Diệp Tà Phong

Trần Á Lan

Hắc Hà Vũ

Trần Hiểu Tinh

Lưỡng Triết

Trần Bội Kỳ

Lâm Thiên Ngọc

Thần Diệc Nho

Lâm Dục Từ

Thi Dịch Nam

Lương Gia Dung

Liễu Hãn Nhã

Lý Dịch

Vương Xán

Lý Lượng Cần

Vũ Đình Văn

Tử Thiên Vũ

Vương Tín Tường

Thiên Mạc

Tăng Hoan Đình

Hàn Trạch Minh

Tăng Sơn Dụ Kỉ

Lý Giai Dĩnh

Thẩm Thế Bằng

Lý Phương Văn

Kim Thành Vũ

Châu Hoa Kiện

Tống Đạt Dân

Huỳnh Chí Vỹ

Tống Tân Ni

Lại Nghệ

Trác Y Đình

Lưu Đức Khải

Trang Dịch Huân

Lưu Gia Linh

Vương Tử

Doãn Thiên Chiếu

Viên San San

Dung Tổ Nhi

Kha Thúc Nguyên

Châu Huệ Mẫn

Tô Tuệ Lân

Huỳnh Duy Đức

Tôn Diệu Uy

Lưu Dịch Quân

Tôn Hiệp Chí

Lương Dịch Mộc

Khưu Hạo Kỳ

Trương Vệ Kiện

Liên Tịnh Văn

Chu Nhân

Long Thiệu Hoa

Lữ San

Lục Minh Quân

Phạm Hồng Hiên

Kha Thục Cần

Lưu Tuyết Hoa

Lạc Ứng Quân

Lý Chính Dĩnh

Lai Uyển Đồng

Lý Hưng Văn

Đới Mộng Mộng

Huỳnh Phẩm Nguyên

Đới Thiếu Dân

Huỳnh Thiếu Kỳ

Đơn Lập Văn

Huỳnh Tông Trạch

Lý Linh Ngọc

Huỳnh Trọng Dụ

Lâm Bội Quân

Lưu Nhược Anh

Trần Chí Bằng

Huỳnh Nhật Hoa

Hồng Tiểu Linh

Huỳnh Vũ Hân

Hùng Thiên Bình

Hoàng Tông Trạch

Huống Minh Khiết

Hứa An Hoa

Quách Phú Thành

Lê Diệu Tường

Lâm Vi Quân

Lê Minh

Lâm Vĩ

Huỳnh Trọng Côn

Vương Truyền Nhất

Hồ Định Hân

Vương Vũ Tiệp

Dương gia

Huân Từ Liêm

Dương Thiết Tâm

Tử Lý Khanh

Thiên Bảo Lâm

Tử Mặc hàn lâm

Thiên Cửu Chu

Thiên Nguyệt

Huệ Anh Hồng

Thiên Nhạc Phong

Hứa Quán Anh

Hàn Tử Thiên

Phạm Vĩ Kì

Tử Dạ Thiên

Trương Thụy Hàm

Dương Dương

Phương Văn Lâm

Hà Từ Hoàng

Phó Quyên

Khuất Trung Hằng

Huân Phàm Long

Khưu Kỳ Văn

Thiên Kì Vinh

Khưu Tâm Chí

Thiên Lăng Sở

Tăng Bảo Nghi

Phan Linh Linh

Lâm Y Thần

Trương Thần Quang

Hoắc Chính Kỳ

Trương Thiều Hàm

Quách Thiện Ni

Hà Gia Kính

Hàn Dương Phong

Hà Phan

Hàn Kỳ

Hoàng Ưng Huân

Túc Lăng Hạ

Lưu Chí Hàn

Tuyết Kỳ Phong Lãnh

Từ Nhược Tuyên

Tư Âm

Từ Tiệp Nhi

Đông Hoàng

Phan Nghi Quân

Lục Linh Đồng

Phan Mĩ Thần

Bành Linh

Lê Mỹ Nhàn

Bành Quan Kì

Tu Kiệt Giai

Quan Chi Lâm

Trương Ngọc Yến

Quan Trí Bân

Trương Quân Ninh

Mã Quốc Minh

Từ Thiện Ni

Mã Tuấn Vỹ

Từ Quý Anh

Hứa Như Vân

Trịnh Trọng Nhân

Lăng Đại

Tạ Nghi Trân

Lăng Hán

Trần Đình

Đàm Trác

Trần Nghị

Đàm Tùng Vận

Tử Thiên

Dương Hàn Phong

Dương Nhất Thiên

Dương Lâm Nguyệt

Hắc sát

Tử Giải Minh

Thái Hoàng Nhữ

Tử Hạ Vũ

Trương Hy Ái

Hàn Lam Vũ

Trương Tiểu Yến

Hứa Thiệu Dương

Tần Hán

Lâm Tú Linh

Tần Phong

Hứa Vĩ Luân

Tề Tần

Hứa Vĩ Ninh

Giang Mĩ Kì

3. Tổng hợp tên ngôn tình, tên Trung Quốc cổ đại hay cho nam và nữ

Dương Quá

Giang Quốc Tân

Phò tá Mông Cổ

Đường Gia Hào

Doãn Khắc Tây

Đỗ Thi Mai

Đạt Nhĩ Ba

Lưu Gia Lương

Hoắc Đô

Mã Đức Chung

Kim Luân Pháp Vương

Dương Thừa Lâm

Mã Quang Tá

Dương Khả Hàm

Ni Ma Tinh

Trịnh Thiếu Thu

Tiêu Tương Tử

Trương Bá Chi

Quách Phù

Châu Minh Tăng

Quách Tương

Hàn Bảo Lâm

Quách Phá Lỗ

Hàn Băng Nghi

Võ gia

Quan Thục Di

Võ Tam Thông

Quan Thượng Phong

Gia Luật Yến

Tử Bạch Ngôn

Hoàn Nhan Bình

Tử Cảnh Nam

Khâu Xứ Cơ

Tử Cấm Thụy

Triệu Chí Kính

Bành Vu Yến

Tuyệt Tình Cốc

Bách Nguyên Sơn Miêu

Cầu Thiên Xích

Trần Ngọc Liên

Công Tôn Chỉ

Trần Quán Hy

Công Tôn Lục Ngạc

Vạn Ỷ Văn

Độc Cô Cầu Bại

Dương Nhất Triển

Hà Nguyên Quân

Dương Mịch

Kha Trấn Ác

Bạch Gia Khi

Lục Triển Nguyên

Bành Giai Tuệ

Lục Lập Đỉnh

Bành Hiểu Đồng

Lục Vô Song

Vương Kiệt

Trình Anh

Vương Phi

Tiêu Phong

Lâu Đình Sầm

Đoàn Dự

Lập Uy Liêm

Hư Trúc

Kha Chấn Đông

Vương Ngữ Yên

Kỷ Lượng Trúc

A Châu

Khương Hồng

A Tử

Hầu Tương Đình

Mộc Uyển Thanh

Vương Tổ Hiền

Chung Linh

Trần Vỹ Đình

Đại Lý Đoàn Thị

Trịnh Gia Dĩnh

Nhà Cô Tô Mộ Dung

Mạc Văn Úy

Mộ Dung Phục

Mai Diễm Phương

Mộ Dung Bác

Miêu Khả Tú

Linh Thứu cung

Miêu Kiều Vĩ

Phái Tinh Tú

Trần Cẩm Hồng

Thổ Phồn

Trần Dịch Tấn

Đại Liêu

Trần Hiểu Đông

Tây Hạ

Giang Tổ Bình

Tộc Nữ Chân

Giang Tuấn Hàn

Trần Gia Lạc

Đinh Quốc Lâm

Hoắc Thanh Đồng

Đồ Thiện Ni

Kha Tư Lệ

Đỗ Đức Vỹ

Càn Long

Dương Lệ Thanh

Hồng Hoa Hội

Dương Nãi Văn

Vu Vạn Đình

Viên Hòa Bình

Vô Trần Đạo trưởng

Viên Vịnh Nghi

Triệu Bán Sơn

Châu Thiệu Đồng

Văn Thái Lai

Chu Ấu Đình

Thường Hách Chí

Chu Hoa Kiện

Thường Bá Chí

Thất Tiểu Phúc

Từ Thiên Hoằng

Thích Mỹ Trân

Dương Thành Hiệp

Tô Ngọc Hoa

Vệ Xuân Hoa

Cốc Huyễn Thuần

Chương Tiến

Cung Từ Ân

Lạc Băng

Cửu Khổng

Thạch Song Anh

Châu Lý An

Tương Tứ Căn

Đới Lập Nhẫn

Dư Ngư Đồng

Đức Hinh

Tâm Nghiễn

Đường Mỹ Vân

Lạc Nguyên Thông

Đường Trị Bình

Mộc Trác Luân

Đường Vũ Triết

Hoắc A Y

Chung Thừa Hàn

Viên Sĩ Tiêu

Cao Vỹ Quang

Trần Chính Đức

Trương Gia Huy

Quan Minh Mai

Trương Học Hữu

A Phàm Đề

Chu Huệ

Triều đình nhà Thanh

Chu Thái Thi

Phúc Khang An

Cố Bảo Minh

Bạch Chấn

Du Thi Cảnh

Ninh Viên

Du Tiểu Phàm

Long Tuấn

Dư Thiên

Phạm Trung Ân

Dữ Trừng Khánh

Mã Kính Hiệp

Dương Bảo Vĩ

Thụy Đại Lâm

Dương Cẩn Hoa

Thành Hoàng

Lý Hương Cầm

Hồ Quốc Đống

Lý Khắc Cần

Chu đại nãi nãi

Lư Xuân Như

Chu Ỷ

Trương Ngải Gia

Chu Anh Kiệt

Tạ Hiền

Mạnh Kiện Hùng

Từ Khắc

Tống Thiện Bằng

Từ Cẩm Giang

Mã Chân

Minh Nhạc Y

Lục Phỉ Thanh

Nam Cung Nguyệt

Trương Triệu Trọng

Nhã Hân Vy

Lý Khả Tú

Chung Lệ Đề

Lý Nguyên Chỉ

Cổ Thiên Lạc

Bối Nhân Long

Lâm Hải Phong

La Tín

Lâm Hiểu Phong

Vương Duy Dương

Diệp Hiểu Ảnh

Đường Lục Da

Diệp Khải Nhân

Đồng Triệu Hòa

Đào Hồng

Phương Hữu Đức

Liêu Khải Trí

Lệnh Hồ Xung

Đông Phương Hàn Thiên

Nhậm Doanh Doanh

Đông Phương Tử

Nhạc Linh San

Dạ Nguyệt

Lâm Bình Chi

Thiên Ái

Nghi Lâm

Cố Quán Trung

Nhạc Bất Quần

Cổ Tĩnh Văn

Nhậm Ngã Hành

Trương Mạn Ngọc

Lưu Chính Phong

Tạ Đình Phong

Phong Thanh Dương

Tăng Chí Vĩ

Tả Lãnh Thiền

Tăng Hoa Thiên

Hướng Vấn Thiên

Thạch Tu

Ninh Trung Tắc

Thành Gia Ban

Mạc Đại tiên sinh

Lưu Khải Uy

Giang Nam tứ hữu

Lưu Thanh Vân

Điền Bá Quang

Diệp Toàn Chân

Bất Giới hòa thượng

Du Hồng Minh

Lâm Chấn Nam

Quách gia

Phong Bất Bình

Lý Bình

Định Nhàn sư thái

Quách Khiếu Thiên

Định Dật sư thái

Quách Tĩnh

Bình Nhất Chỉ

Bao Tích Nhược

Phương Sinh đại sư

Dương Khang

Xung Hư đạo trưởng

Mục Niệm Từ

Dư Thượng Hải

Âu Dương gia

Thanh Thành tứ tú

Âu Dương Phong

Trường Thanh Tử

Âu Dương Khắc

Trương Tam Phong

Đảo Đào Hoa

Võ Đang Thất hiệp

Khúc Linh Phong

Du Đại Nham

Cô khờ

Trương Thúy Sơn

Mai Siêu Phong

Ân Lê Đình

Phùng Mạc Phong

Mạc Thanh Cốc

Trần Huyền Phong

Quang Minh tả hữu sứ

Võ Thiên Phong

Dương Tiêu

Nhà Kim

Phạm Dao

Hoàn Nhan Hồng Liệt

Tứ đại pháp vương

Hoàn Nhan Hồng Hy

Tử Bạch Kim Thanh

Đại Lý

Vi Nhất Tiếu

Thần Toán Tử Anh Cô

Ân Dã Vương

Đoàn Trí Hưng

Lý Thiên Viên

Liệu Độc Thánh Thủ

Ân Tố Tố

Ngư Tiều Canh Độc

Ân Ly

Giang Nam Thất Quái

Dương Bất Hối

Mông Cổ

Ngũ tản nhân

Đà Lôi

Ngũ Hành Kỳ

Thành Cát Tư Hãn

Thiên Địa Phong Lôi tứ môn

Triết Biệt

Tiểu Chiêu

Hoa Tranh công chúa

Hồ Thanh Ngưu

Cái Bang

Chu Nguyên Chương

Hồng Thất Công

Minh Giáo Ba Tư

Lỗ Hữu Cước

A Đại

Giản trưởng lão

Triệu Mẫn

Lương trưởng lão

Huyền Minh nhị lão

Bành trưởng lão

Lộc Trượng Khách

Lê Sinh

Hạc Bút Ông

Dư Triệu Hưng

Thần tiễn Bát hùng

Thiết Chưởng Bang

A Tam

Toàn Chân giáo

Cương Tướng

Vương Trùng Dương

Diệt Tuyệt Sư Thái

Chu Bá Thông

Chu Chỉ Nhược

Toàn Chân thất tử

Cô Hồng Tử

Doãn Chí Bình

A Nhị

Đoàn Thiên Đức

Không Kiến thần tăng

Gia Luật Tề

Không Tính thần tăng

Cổ Mộ phái

Độ Ách Đại Sư

Hồng Lăng Ba

Không Động ngũ lão

Lâm Triều Anh

Tông Duy Hiệp

Lý Mạc Sầu

Quý trưởng lão

Tiểu Long Nữ

Trần Hữu Lượng

Trịnh trưởng lão

Tổng cộng có đến hơn 1000 cái tên cổ trang hay, tên ngôn tình cho bạn tha hồ lựa chọn để đặt tên nhân vật hay làm gì tùy sở thích của bạn. Truy cập chuyên mục đặt tên để xem nhiều thể loại khác.

Tiên Sinh Bơi Lội: Phim Thái Trung 2023 Hay Cho Hủ Nữ, Sắc Nữ & Ngôn Tình

Bộ phim Thái Trung “Tiên sinh bơi lội” (游泳先生) đang khiến dân tình điên đảo bởi các sắc nữ ngắm body của hàng loạt trai đẹp mà còn rất chiều lòng hủ nữ bằng những câu thoại đầy mờ ám.

Bộ phim chiếu mạng Tiên sinh bơi lội (游泳先生) do Mike D.Angelo và Cúc Tịnh Y đóng chính đã chính thức phát sóng 12 tập đầu tiên vào tối 05/09

Nội dung & tình tiết phim Tiên sinh bơi lội những tập đầu

Nội dung phim xoay quanh nữ chính Tống Trà Trà (Cúc Tịnh Y) cùng mối quan hệ phức tạp với hai người con trai Bạch Vịnh Trạch (Mike D.Angelo) và Lam Thiên (Nghiêm Vũ Hào). Tống Trà Trà vốn là thiên kim tiểu thư nhưng gặp phải cảnh gia đình phá sản, ba qua đời, cậu phạm tội để lại cho cô món nợ lớn cùng người mẹ vì quá sốc mà bị mất trí. Cô nàng trong thời gian ngắn không chỉ mất đi người thân mà còn phải tự mình kiếm tiền, sống cuộc sống cơ cực. Trong khi đó, người bạn trai Lam Thiên của cô lại ở Mỹ cắt đứt liên lạc. Lam Thiên và Bạch Vịnh Trạch lại là bạn thân. Cả ba người vì nhiều lý do tình cờ mà chạm mặt nhau tạo nên tam giác tình yêu đầy rắc rối.

Bạch Vịnh Trạch là tuyển thủ bơi lội giành được quán quân cấp quốc tế được nhiều người ngưỡng mộ, anh chàng nổi tiếng như một siêu sao và luôn có phóng viên đi theo săn tin.

Nam phụ Lam Thiên xuất thân là cậu chủ của tập đoàn Lam Thị, bạn thân của Bạch Vịnh Trạch. Anh cũng chính là vị hôn phu của Tống Trà Trà. Cả hai có đoạn tình cảm tốt đẹp trước khi gia đình cô phá sản.

Ngay từ những tập đầu, bộ phim đã khiến không ít hủ nữ gào thét khi tung hàng loạt tình tiết sặc mùi đam mỹ giữa Bạch Vịnh Trạch và Lam Thiên. Đặc sắc nhất là hình ảnh Bạch Vịnh Trạch trả lời phỏng vấn khi nhận giải quán quân đưa lên chiếc huy chương vàng nhìn thẳng vào màn hình gián tiếp nói với Lam Thiên rằng chuẩn bị huy chương này dành tặng riêng cho anh. Trong khi đó không cần nghĩ nhiều thì ngồi ở nhà Lam Thiên cũng hiểu được ý trong ánh mắt của Bạch Vịnh Trạch nở nụ cười cực kỳ thâm tình.

Bạch Vịnh Trạch gián tiếp nói với Lam Thiên qua màn hình tivi: “Tôi giành lấy huy chương này để cho cậu, người đặc biệt nhất với tôi”

Lam Thiên lại nở nụ cười không thể hạnh phúc hơn khi nhìn thấy tấm lòng của Bạch Vịnh Trạch thế này đây.

Giữa lúc nam chính và nam phụ đang vui vẻ “thả thính” nhau thì nữ chính Tống Trà Trà đang phải đối diện với những ngày tháng vô cùng khó khăn sau khi gia đình phá sản. Cô nàng bị bạn học xem thường đến tận nơi làm việc phá còn bị chủ nợ đòi đến tận nơi.

Dù là một thiên kim tiểu thư nhưng khi gia đình phá sản Tống Trà Trà vẫn mạnh mẽ làm chỗ dựa cho người mẹ mất trí. Cô nàng cũng không vì những lời nói xúc phạm của bạn học mà nản chí.

Trà Trà phải làm việc kiếm tiền không chỉ để kiếm sống mà còn phải gánh món nợ của gia đình nên lúc nào cũng bị chủ nợ đòi đến tận nơi làm việc.

Mối quan hệ phức tạp của nam chính, nữ chính & nữ phụ

Nam nữ chính lần đầu chạm mặt nhau là khi Bạch Vịnh Trạch vì đánh người và scandal tình cảm mà bị gạch tên khỏi câu lạc bộ bơi lội chuyên nghiệp ở Mỹ trở về nước. Anh chán nản đến quán rượu thì tình cờ bắt gặp Tống Trà Trà bị chủ nợ bắt ép đến làm ở quán rượu. Trong lúc chạy trốn cô đã nhờ anh giúp đỡ. Vịnh Trạch cho Trà Trà mượn áo khoác nhưng lại để quên điện thoại trong túi áo.Từ đây bắt đầu mối duyên oan gia ngang trái của hai người.

Vịnh Trạch có mối quan hệ tình cảm khá rắc rối với nữ minh tinh đang lên Lệ Bảo. Khi anh còn là tuyển thủ được báo chí săn đón, cô luôn tìm cách lợi dụng tên tuổi của anh để chiếm spotlight nhưng khi biết được anh bị gạch tên khỏi câu lạc bộ lại đá anh đi không thương tiếc. Việc này khiến Vịnh Trạch hiểu rõ giá trị của mình cũng như con người thật của Lệ Bảo làm anh trở nên khinh thường cô.

Lam Thiên và Vịnh Trạch liên tục “thả thính” nhau, hủ nữ sướng rên!

Vì không muốn phải gánh vác khoảng nợ của gia đình Trà Trà và muốn con trai bơi lội, cha của Lam Thiên đồng ý rút lại quyết định của mình. Kết quả là Lam Thiên phải chia tay với Trà Trà, hủy bỏ hôn lễ đã được định ngày. Thế nhưng, thay vì thông báo cho Trà Trà về việc Lam Thiên muốn hủy bỏ hôn lễ thì cha anh vẫn diễn vai người tốt giúp cô tổ chức hôn lễ đúng ngày và nói chắc rằng Lam Thiên sẽ xuất hiện. Ông đành để con trai mình trở thành người xấu bỏ rơi Trà Trà đứng đợi ở hôn lễ trong vô vọng, diễn cảnh chính mình cũng chẳng hay biết gì, cắt đứt hoàn toàn đường lui cho cuộc tình của Lam Thiên và Trà Trà.

Lam Thiên trở về bơi lội còn tự lập cho mình một đội bơi riêng mời huấn luyện viên Hoàng (Hồ Binh) gia nhập. Bạch Vịnh Trạch biết được Lam Thị chịu cho anh quay lại cũng đã nghi ngờ Lam Thiên đã phải trao đổi điều kiện với cha mình nhưng không biết cái anh đánh đổi lại là Trà Trà.

Sau khi bỏ rơi Trà Trà để giữ lời hứa với cha mình, Lam Thiên cùng Bạch Vịnh Trạch đến Hải Nam tập hợp cùng câu lạc bộ do anh lập ra tại resort mà ông ngoại anh để lại. Và lại một lần nữa loạt thính đam mỹ lại tiếp tục xuất hiện dày đặc hơn.

Lam Thiên là người duy nhất nghĩ được cách thuyết phục Vịnh Trạch đồng ý quay lại Hải Nam chấp nhận chịu sự chỉ dạy của Huấn luyện viên Hoàng.

Dù nghe theo lời Lam Thiên đến gặp Huấn luyện viên Hoàng nhưng Vịnh Trạch vẫn luôn có thái độ chống đối anh gây nên không ít tình huống dở khóc dở cười.

Tình bạn gắn kết đặc biệt của Lam Thiên và Vịnh Trạch không chỉ khiến khán giả mà mọi người đều nghi ngờ.

Họ luôn không ngại ngần dành những lời có cánh thế này cho nhau.

Không dừng lại ở thoại mà cả hai còn như hình với bóng, gần như không thể tách rời.

Mối quan hệ mập mờ giữa Bạch Vịnh Trạch và Lam Thiên còn khiến phóng viên Từ luôn đi theo anh lấy tin đem ra uy hiếp anh.

Bạch Vịnh Trạch từng hỏi nửa đùa nửa thật rằng có phải Lam Thiên không có hứng thú với phụ nữ và đoạn hội thoại này giữa hai người đã bị Lệ Bảo tiết lộ cho phóng viên.

Nhìn thấy Lam Thiên đau lòng đứng dầm mưa, Vịnh Trạch còn dịu dàng cầm ô ra che cho anh.

Ngoài tung hint với Lam Thiên, vệ tinh bên cạnh siêu sao bơi lội như Vịnh Trạch cũng không ít.

Theo Saostar

Những Cái Tên Nhân Vật Hay Trong Truyện Ngôn Tình Hay Nhất Trung Quốc

Trong truyện ngôn tình hay nhất Trung Quốc ngoài nội dung được xấy dựng cuốn hút độc giả thì còn có những cái tên nhân vật hay từ các tiểu thuyết này khiến bạn đọc mến mộ, thậm chí nhiều cha mẹ khi muốn đặt tên tiếng Hoa cho con cũng chọn các tên này như một cách chọn tên hay cho bé.

1/ Những truyện ngôn tình hay nhất

100. Trương Dạng – Tả nhĩ (Tai trái) ~ Nhiêu Tuyết Mạn

“Following you, go wherever and do whatever are all good.” (Đi cùng em, dù bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì, tất cả cũng đều thật tuyệt vời)

99. Ngọc Hoa – Ai đem năm xưa trả lại ~ Dã Cố Giai

98. Lăng Siêu – Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang ~ Ức Cẩm

“My beloved, I want to promise you is not a present, but a future.” (Tình yêu của tôi, điều mà tôi muốn hứa với em không phải là hiện tại, mà đó chính là tương lai.)

97. Hiên Viên Ngưng Tịch – Dạ Ngưng Tịch ~ Phi Yên

96. Trần Tầm – Năm tháng vội vã ~ Cửu Dạ Hồi

“We do not have a burning passion or hot romance, but we have that year, time flew.” (Chúng ta không có những giây phút đam mê hay lãng mạn nóng bỏng, chúng ta chỉ có những tháng năm vội vã mà thôi)

95. Lưu Giác – Mạn Mạn Thanh La ~ Trang Trang

“Carrying too many burdens, does not allow a person to love wholeheartedly.” (Phải mang quá nhiều gánh nặng không cho phép con người được yêu thật lòng)

94. Đường Thần Duệ – Người yêu hoàn mỹ ~ Triêu Tiểu Thành

93. Bùi Tranh – Quả nhân có bệnh ~ Tuỳ Vũ Nhi An

92. Tịch Si Thần – Vì sao đông ấm ~ Cố Tây Tước

“At the bridge, you look at the scenery. A person who is looking at the scenery from upstairs is looking at you.” (Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh trên cầu ngắm em.)

91. Cố Duật Hành – Trăng có khi tròn khi khuyết ~ Nguyệt Thượng Vô Phong

90. Cố Tiểu Bắc – Hoa rơi trong mộng ~ Quách Kính Minh

“Time did not wait for me. It is you who have forgotten to take me away.”

89. Xi Vưu – Từng thề ước ~ Đồng Hoa

“Since you are not going to keep the promise, why should we promise each other?” (Dù sao thì nàng cũng sẽ không giữ lời hứa của mình, vậy thì cớ sao ta lại phải hứa với nhau?)

88. Lâm Dương – Xin chào, ngày xưa ~ Bát Nguyệt Trường An

87. Tề Minh – Bi thương ngược dòng thành sông ~ Quách Kính Minh

“A lot of things we thought we’ll never forget but in the days when we think constantly about them, we start to forget about them.” (Có rất nhiều điều mà chúng ta nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được. Nhưng khi mà chúng ta nghĩ như vậy về chúng, chúng ta đã bắt đầu quên.)

86. Dư Mặc – Trầm hương như tiết ~ Tô Mịch

85. Phương Dư Khả – Học sinh tồi trường Bắc Đại ~ Phá Đầu

84. Nhuận Ngọc – Hương mật tựa khói sương ~ Điện Tuyến

83. Tống Tử Ngôn – Chết, sập bẫy rồi ~ Kingkong Barbie

82. Lâm Khải Chính – Tình yêu thứ ba ~ Tự Do Hành Tẩu

81. Hàn Tiềm – Một đêm thành danh ~ Táo Đỏ

“The warmth of the sunshine makes you believe in love once more.” (Sự ấm áp từ ánh dương đã làm cho em tin trưởng vào tình yêu lần nữa.)

80. La Đông Phong – Một cái chớp mắt dài đằng đẵng ~ Trắc Ảnh Phương Hoa

79. Minh Nhị – Lan Nhân Bích Nguyệt ~ Khuynh Linh Nguyệt

78. Hoắc Triển Bạch – Thất dạ tuyết ~ Thương Nguyệt

77. Tần Khoa – Xin chào, chàng trai của tôi ~ Mạn Mạn Hồng Đường Thuỷ

76. Mạc Thiệu Khiêm – Thiên sơn mộ tuyết ~ Phỉ Ngã tư Tồn

75. Lý Thừa Ngân – Đông Cung ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

74. Lục Dữ Giang – Cảnh năm biết bao lâu ~ Phỉ Ngã Tư Tồn

73. Long Phi Ly – Bạo quân ôn nhu của ta ~ Mặc Vũ Bích Ca

72. Sở Ly – Bạo quân, ta đến từ quân tình số 9 ~ Tiêu Tương Đông Nhi

71. Tư Khấu Tuân Tường – Phong cận như hoạ ~ Trương Thuỵ

70. Hoắc Khứ Bệnh – Đại Mạc Dao ~ Đồng Hoa

69. Đông Hoa – Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư ~ Đường Thất Công Tử

68. Dạ Thiên Lăng – Tuý Linh lung ~ Thập Tứ Dạ

67. Tề Mặc – Đạo tình ~ Chu Ngọc

66. Vũ Văn Duệ – Nắm tay người, kéo người đi ~ Thiên Hạ Vô Bệnh

65. Cố Dạ Bạch – Lộ tòng kim dạ bạch ~ Mặc Vũ Bích Ca

64. Nguỵ Thư Diệp – Hoàng phi khu quân 11 ~ Tiêu Tương Đông Nhi

63. Vệ Khanh – Có lẽ là yêu ~ Lý Lý Tường

62. Lý Mộc Ngư – Ngoài thành ánh trăng ~ Lam Diện Tinh

61. Chương Viễn – Suddenly, this summer! (Bỗng nhiên, này hạ) ~ Minh Tiền Vũ Hậu

60. Tần Tống – Nhân duyên ~ Sói Xám Mọc Cánh

59. Tông Chính Vô Ưu – Đầu bạc hoàng phi ~ Mạc Ngôn Thương

58. Tần Mạc – Năm tháng là đoá hoa hai lần nở ~ Đường Thất Công Tử

57. Ngô vương Phù Sai – Xuân thu đại mộng ~ Mộng Tam Sinh

56. Chiếm Nam Huyền – Huyền của Ôn Noãn ~ An Ninh

“You heart is the place where I want to return even after I’ve gone to the end of the world.” (Trái tim anh là nơi dù có đi đến tận cùng thế giới em cũng muốn quay về.)

54. Trang Nghị – Thương nhĩ ~ Nhạc Tiểu Mễ

53. Tân Tử – Thử hỏi đắng cay nông sâu thế nào? ~ Tội Gia Tội

52. Hằng Gia – Lan Lăng Liễu loạn ~ Hạ Mạt Li

51. Hiên Viên Triệt – Vương phi mười ba tuổi ~ Nhất Thế Phong Lưu

2/ top 50 tên hay cho bé trai, con gái nên đặt theo truyện ngôn tình

50. Hạ Mộc – Hạ có cây cao to nhã nhìn thiên đường ~ Tử Nguyệt

“My darling, please don’t get lost to a faraway place.” (Em yêu, mong rằng em không bị lạc ở một nơi quá xa xôi.)

49. Hoàng Thái Cực – Độc bộ thiên hạ ~ Lí Hâm

48. Ninh Dịch – Hoàng quyền ~ Thiên Hạ Quy Nguyên

47. Đổng Trác – Mỹ nhân thương ~ Mộng Tam Sinh

46. Lâm Dật Chu/Hứa Chí Quân – Sao trong biển sâu ~ Độc Mộc Chu (tức là cái thuyền gỗ nhỏ ^^)

“Even if the world is barren, there will still be someone who believes in you.” (Ngay cả khi trái đất tận thế, anh hãy nhớ rằng luôn luôn có một người tin tưởng tuyệt đối vào anh.)

45. Trần Hiếu Chính – Anh có thích nước Mỹ không? ~ Tân Di Ổ

“Whoever loves first, whoever will lose.” (Ai yêu trước, người ấy sẽ thua.)

44. Dạ Cảnh Lan – Nguyệt trầm ngâm ~ Khanh Phi

43. Hạ Lan Du – Yến khuynh thiên hạ ~ Thiên Hạ Quy Nguyên

42. Phong Đằng – Sam Sam đến đây ăn nè ~ Cố Mạn

“Why did you come to my office every day, because I commanded you? Also, why did you eat with me, because I commanded you? Think carefully, Shan Shan.” “Because I am mesmerized by your beauty!”

(“Tại sao em lại đến văn phòng của tôi mỗi ngày? Bởi vì tôi cho gọi em lên? Còn nữa, tại sao em lại ăn với tôi, bởi vì tôi ép em phải ăn? Hãy suy nghĩ cẩn thận, Sam Sam. “ “Bởi vì tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh!”)

41. Châu Sùng Quang – Tiểu thời đại ~ Quách Kính Minh

40. Sở Phi Hoan/ Tiêu Tuyết – Đế hoàng ~ Thiên Hạ Phi Nguyên

“Life is just a happy quarrel.” (Cuộc sống là một màn đấu đá hạnh phúc)

39. Giang Hàn – Thanh thành ~ Nhạc Tiểu Mễ

“When today becomes yesterday, when love becomes have loved before, time is blowing away your youth.” (Khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua, khi yêu trở thành đã từng yêu, thời gian đã thổi bay tuổi thanh xuân của bạn)

38. Trình Thiên Hữu – Lương Sinh, chúng ta có thể đừng ưu thương ~ Nhạc Tiểu Mễ

37. Nạp Lan Thuật – Thiên kim cười ~ Thiên Hạ Quy Nguyên

“Hold me tight.” (Làm ơn ôm anh thật chặt.)

36. Lương Phi Phàm – Nở rộ ~ Sói Xám Mọc Cánh

“I am used to it, you’ve any objection?” (Anh quen rồi, em phản đối gì sao?)

35.Tiêu Kì Nhiên – Tiêu Nhiện mộng ~ Tiểu Diệt

34. Tô Dược – Mary ở cách vách ~ Giáo Trường Hận Phách Vương Thái Đa

33. Âu Thần – Bong bóng mùa hè ~ Minh Hiểu Khê

32. Mạnh Giác – Vân Trung Ca – Đồng Hoa

31. Lục Chi Ngang – Hạ chí chưa đến ~ Quách Kính Minh

30. Lâu Tập Nguyệt – Lương sư như thử đa kiều ~ Tịch Giang Nguyên

29. Dung Nham – Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở ~ Sói Xám Mọc Cánh

28. Lâm Tĩnh – Anh có thích nước Mỹ không? ~ Tân Di Ổ

“A lot of people, once missed, is a stranger.” (Với một số người, một khi đã lướt qua nhau thì sẽ trở thành người xa lạ)

27. La Kì Kì – Thời niên thiếu không thể quay lại ấy ~ Đồng Hoa

26. Đường Dịch – Đen trắng ~ Triêu Tiểu Thành

25. Lục Vũ Bình – Phù dung như mặt liễu như mi ~ Địch An

24. Vân Tranh – Oản thanh ti ~ Ba Ba

23. Trưởng Tôn Vô Cực – Phù diêu hoàng hậu ~ Thiên Hạ Quy Nguyên

22. Hắc Phong Tức – Thả thí thiên hạ ~ Khuynh Linh Nguyệt

21. Hà Tô Diệp – Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm ~ Sênh Ly

20. Trần Ngộ Bạch – Theo dòng tình yêu ~ Sói Xám Mọc Cánh

19. Tôn Gia Ngộ – Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh ~ Thư Nghi

18. Đàm Thư Mặc – Em là học trò của anh thì sao? ~ Điền Phản

17. Trầm Mông – Lương Xuyên, yêu anh nhiều năm như vậy ~ Tả Đồng

16. Lục Lệ Thành – Bí mật bị thời gian vùi lấp ~ Đồng Hoa

15. Bạch Tử Hoạ – Tiên hiệp kỳ duyên hoa thiên cốt ~ Fresh Quả Quả

14. Khổng Địch – Hoa tiện nhân gian tứ đinh mục ~ Địch Qua

13. Mộ Ngôn – Hoa tư dẫn ~ Đường Thất Công Tử

12. Dạ Hoa – Tam sinh tam thế thập lí đào hoa ~ Đường Thất Công Tử

11. Trình An Nhã – Bạc tỉ lão bà mua một tặng một ~ An Tri Hiểu

10. Vương Lịch Xuyên – Chuyện cũ của Lịch Xuyên ~ Huyền Ẩn

9. Cưu Ma La Thập – Đức phật và nàng ~ Chương Xuân Di

8. Dung Viên – Hoa Tư dẫn ~ Đường Thất Công Tử

7. Phương Hoa – Mộng lạc phương hoa ~ Dã Cố Giai

6. Phó Tiểu Ti – Hạ Chí chưa đến ~ Quách Kính Minh

5. Dung Chỉ – Phượng tù hoàng ~ Thiên Y Hữu Phong

4. Trương Khởi Linh – Đạo mộ bút kí ~ Nam Phái Tam Thúc

3. Ngôn Hy – Mười năm nhất phẩm Ôn như Ngôn ~ Thư Hải Thương Sinh

2. Tiêu Nại – Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ~ Cố Mạn

1. Hà Dĩ Thâm – Bên nhau trọn đời ~ Cố Mạn

Comments

Tên Tiếng Trung Quốc Hay Cho Nam

tên tiếng trung quốc hay cho nam là những tên có ý nghĩa, lại dễ gọi. Tên hay sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội tốt hơn trong cuộc sống và sự nghiệp bởi cái tên sẽ đi theo bạn suốt cả cuộc đời. Vì vậy bố mẹ khi lựa chọn đặt tên cho con cũng cần chú ý.

tên tiếng trung quốc hay cho nam tên tiếng trung quốc hay cho nam

Đặt tên cho con có nhiều cách thức, từ đặt tên theo phong thủy, theo ngũ hành, Tứ trụ, nhưng tựu chung lại tên đặt vẫn phải có vần điệu và ý nghĩa, nên chứa thêm những tâm tưởng, ước vọng, niềm tin của cha mẹ và truyền thống của gia đình đối với con cái. Đặt tên cho con trai thường mang ngữ nghĩa nam tính, phẩm đức, có sắc thái mạnh mẽ, ý chí, có nhân, có nghĩa, có hiếu, có trung, có hoài bão và chí hướng. Tên tiếng trung quốc hay cho nam thường được được đặt dựa trên:

Phẩm đức nam giới về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu, văn, tuệ như: Trí Dũng, Chiến Thắng, Quang Vinh, Kiến Quốc, Vĩ Hùng…

Truyền thống gia đình, tổ tiên: Chí Đức, Hữu Tài, Tiến Đạt, Duy Khoa, Trọng Kiên, Minh Triết

Kỳ vọng của cha mẹ với con cái như thành đạt, thông thái, bình an, hạnh phúc: Chí Đạt, Anh Tài, Minh Trí, Duy Nhất, Tùng Thọ…

Tính phú quý, tốt đẹp: phúc lành (Hoàng Phúc, Đăng Phúc); an khang (Bảo Khang, Hữu Khang); cát lành (Quý Hiển, Phước Vinh)…

đăt tên tiếng hoa hay cho nam theo tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc

những tên tiếng hoa hay cho nam theo tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc bố mẹ có thể tham khảo như:

Phong Tức Trường Tôn Vô Cực Vân Tranh Giang Thần Đường Dịch Nguyễn Chính Đông Trình Tranh

đặt tên tiếng hoa cho con gái

Đặt tên tiếng hoa cho con gái thì cần mang nhiều nghĩa thiên nữ tính, nữ đức, có sắc thái thể hiện sự hiền dịu, đằm thắm, đoan trang và tinh khiết. Tên tiếng trung quốc cho con gái thường được đặt dựa trên:

Phẩm đức nữ giới về tài, đức, thục, hiền, dịu dàng, đoan trang, mỹ hạnh: Thục Hiền, Uyển Trinh, Tố Anh, Diệu Huyền…

Sự vật hiện tượng đẹp đẽ: Phong Nguyệt, Minh Hằng, Ánh Linh, Hoàng Ngân…

Tên loài hoa: hoa lan (Ngọc Lan, Phương Lan), hoa huệ (Thu Huệ, Tố Huệ), hoa cúc (Hương Cúc, Thảo Cúc)…

Tên loài chim: chim Quyên (Ngọc Quyên, Ánh Quyên), chim Yến (Hải Yến, Cẩm Yến)…

Tên màu sắc: màu hồng (Lệ Hồng, Diệu Hồng), màu xanh (Mai Thanh, Ngân Thanh)…

tên tiếng trung quốc hay cho nam

Chấm điểm đặt tên cho con theo ngũ hành tương sinh

đặt tên theo ngày tháng năm sinh trung quốc

tên trung quốc cổ đại hay, những cái tên trung quốc hay nhất, tên cổ trang trung quốc, tên trung quốc đẹp, tên nhân vật cổ trang hay, tên trung quốc hay và ý nghĩa, tên trung quốc của bạn, tên cổ trang hay

Top 50 Tên Cặp Đôi Ngôn Tình Trung Quốc Đẹp Nhất Trong Phim, Truyện

50 tên cặp đôi ngôn tình Trung Quốc

Lưu ý nho nhỏ khi bạn tham khảo những tên cặp đôi ngôn tình Trung Quố c này, đó là tên cho con trai đứng đầu, sau đó mới là tên dành cho con gái nha.

1. Nhất Tiếu Nại Hà – Lô Vỹ Vy Vy hoặc Tiêu Nại – Bối Vy Vy (Yêu em từ cái nhìn đầu tiên)

2. Cố Dịch Vị – Tư Đồ Mạt (Gửi thời thành xuân ấm Áp)

3. Quý Hướng Không – Khưu Anh (Cùng em đi đến đỉnh vinh quang)

4. Giang Thần – Trần Tiểu Hy (Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp)

5. Phong Đằng – Sam Sam (Sam Sam đến rồi)

6. Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh (Bên nhau trọn đời)

7. Hàn Thương Ngôn – Đồng Niên (Cá mực hầm mật)

8. Lý Tử Duy – Hoàng Vũ Huyên (Muốn gặp anh)

9. Dung Chỉ – Sở Ngọc ( tên cặp đôi ngôn tình hay trong phim Phượng Tù Hoàng)

10. Lăng Dị Châu – Hạ Lâm (Tại sao boss muốn cưới tôi)

11. Nguyên Tống – Phồn Tình (Trạm kế tiếp là hạnh phúc)

12. Dạ Hoa – Bạch Thiển (Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa)

13. Đông Hoa – Phượng Cửu (Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa)

14. Mộ Ngôn – Quân Phất (Hoa Tư Dẫn)

15. Thẩm Ngạn – Tống Ngưng (Hoa Tư Dẫn)

16. Dương Lam Hàng – Bạch Lăng Lăng (Mãi mãi là bao xa)

17. Bạch Cận Ngôn – Giản Dao (Hãy nhắm mắt khi anh đến)

18. Diệp Chính Thần – Bạc Băng (Động phòng hoa chúc sát vách)

19. Hàn Trạc Thần – Hàn Thiên Vu (Ngủ cùng sói)

20. Lôi Dận – Mạnh Khê (Trò chơi nguy hiểm)

21. Tề Mặc – Mộc Ly Tâm (Đạo tình)

22. Đàm Thư Mặc – Triệu Thuỷ Quang (Em là học trò của anh thì sao?)

23. Hắc Phong Tức – Bạch Phong Tịch (Thả thí thiên hạ)

24. Ôn Hành – Ngôn Hy (Mười năm nhất phẩm Ôn như Ngôn)

25. Từ Mạc Đình – Lý An Ninh (Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất)

26. Dạ Thiên Lăng – Phượng Khanh Trần (Tuý linh lung)

27. Chiếm Nam Huyền – Ôn Noãn (Huyền của Ôn Noãn)

28. Trần Ngộ Bạch – An Tiểu Ly (Theo dòng tình yêu)

29. Vương Lịch Xuyên – Tạ Tiểu Thu (Chuyện cũ của Lịch Xuyên)

30. Triệu Tử Mặc và Giang Tu Nhân (Nếu chỉ là thoáng qua)

31. An Dĩ Phong – Tư Đồ Thuần (Nụ hôn của sói)

32. Thương Nghiêu – Lạc Tranh (Dụ tình)

33. Lục Cẩn Niên – Kiều An Hảo (Hôn trộm 55 lần)

34. Lục Bắc Thần – Cố Sơ (Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc)

35. Trình Tranh – Tô Vận Cẩm (Hóa ra anh vẫn ở đây)

36. Hàn Trầm – Tô Miên (tên cặp đôi ngôn tình Trung Quốc trong phim Truy tìm kí ức)

37. Lê Ngữ Băng – Đường Tuyết (Lê hấp đường phèn)

38. Từ Thiên – Thịnh Hạ (Anh đợi em ở Bắc Kinh)

39. Tô Niệm Khâm – Tang Vô Yên (Chàng mù, hóa ra em yêu anh)

40. Phó Minh Nhan – Cố Bảo Bối (Thân ái đích ái tình)

41. Dung Nham – Diệp Mộc (Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở)

42. Hàn Thất Lục – An Sơ Hạ (Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi)

43. Hạ Hỉ – Anh Hoan (Hoan Thiên Hỉ Đế)

44. Sở Bắc Tiệp – Bạch Phinh Đình (Cô phương bất tự thưởng)

45. Bạch Tử Hoạ và Hoa Thiên Cốt (Hoa Thiên Cốt)

46. Quân Phiên Tiên và Tạ Vân Thư (Dạ Hành ca)

47. Viên Soái – Giang Quân (Nửa là mật ngọt nửa là đau thương)

48. Châu Nhĩ Văn – Lý Nam Ân (Cá sấu và chim choi choi)

49. Dận Chân – Nhược Hy (Bộ Bộ kinh tâm)

50. Tịch Si Thần – Giản An Kiệt (Vì sao đông ấm, Vì sao hạ mát).