Ý Nghĩa Tên Trọng Nguyên / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Eduviet.edu.vn

Tên Con Trọng Nguyên Có Ý Nghĩa Là Gì

Luận giải tên Trọng Nguyên tốt hay xấu ?

Về thiên cách tên Trọng Nguyên

Thiên Cách là đại diện cho mối quan hệ giữa mình và cha mẹ, ông bà và người trên. Thiên cách là cách ám chỉ khí chất của người đó đối với người khác và đại diện cho vận thời niên thiếu trong đời.

Thiên cách tên Trọng Nguyên là Trọng, tổng số nét là 7 và thuộc hành Dương Kim. Do đó Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn là quẻ CÁT. Đây là quẻ có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành.

Xét về địa cách tên Trọng Nguyên

Ngược với thiên cách thì địa cách đại diện cho mối quan hệ giữa mình với vợ con, người nhỏ tuổi hơn mình và người bề dưới. Ngoài ra địa cách còn gọi là “Tiền Vận” ( tức trước 30 tuổi), địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận tuổi mình.

Địa cách tên Trọng Nguyên là Nguyên, tổng số nét là 5 thuộc hành Dương Thổ. Do đó địa cách sẽ thuộc vào quẻ Phúc thọ song mỹ là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ Điềm âm dương giao hoan, hòa hợp, hoàn bích. Có vận thế thành công vĩ đại hoặc xây thành đại nghiệp ở đất khách, tất phải rời nơi sinh mới làm giầu được, kỵ dậm chân tại chỗ.

Luận về nhân cách tên Trọng Nguyên

Nhân cách là chủ vận ảnh hưởng chính đến vận mệnh của cả đời người. Nhân cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Nhân cách là nguồn gốc tạo vận mệnh, tích cách, thể chất, năng lực, sức khỏe, hôn nhân của gia chủ, là trung tâm của họ và tên. Muốn tính được Nhân cách thì ta lấy số nét chữ cuối cùng của họ cộng với số nét chữ đầu tiên của tên.

Nhân cách tên Trọng Nguyên là Trọng Nguyên do đó có số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Như vậy nhân cách sẽ thuộc vào quẻ Tử diệt hung ác là quẻ ĐẠI HUNG. Đây là quẻ Điềm âm dương giao hoan, hòa hợp, hoàn bích. Có vận thế thành công vĩ đại hoặc xây thành đại nghiệp ở đất khách, tất phải rời nơi sinh mới làm giầu được, kỵ dậm chân tại chỗ.

Về ngoại cách tên Trọng Nguyên

Ngoại cách là đại diện mối quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài như bạn bè, người ngoài, người bằng vai phải lứa và quan hệ xã giao với người khác. Ngoại cách ám chỉ phúc phận của thân chủ hòa hợp hay lạc lõng với mối quan hệ thế giới bên ngoài. Ngoại cách được xác định bằng cách lấy tổng số nét của tổng cách trừ đi số nét của Nhân cách.

Tên Trọng Nguyên có ngoại cách là Nguyên nên tổng số nét hán tự là 5 thuộc hành Dương Thổ. Do đó ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ Phúc thọ song mỹ là quẻ ĐẠI CÁT. Đây là quẻ Điềm âm dương giao hoan, hòa hợp, hoàn bích. Có vận thế thành công vĩ đại hoặc xây thành đại nghiệp ở đất khách, tất phải rời nơi sinh mới làm giầu được, kỵ dậm chân tại chỗ.

Luận về tổng cách tên Trọng Nguyên

Tổng cách là chủ vận mệnh từ trung niên về sau từ 40 tuổi trở về sau, còn được gọi là “Hậu vận”. Tổng cách được xác định bằng cách cộng tất cả các nét của họ và tên lại với nhau.

Do đó tổng cách tên Trọng Nguyên có tổng số nét là 10 sẽ thuộc vào hành Âm Thủy. Do đó tổng cách sẽ thuộc quẻ Tử diệt hung ác là quẻ ĐẠI HUNG. Đây là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

Quan hệ giữa các cách tên Trọng Nguyên

Số lý họ tên Trọng Nguyên của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Thủy” Quẻ này là quẻ Tính thụ động, ưa tĩnh lặng, đơn độc, nhạy cảm, dễ bị kích động. Người sống thiên về cảm tính, có tham vọng lớn về tiền bạc, công danh.

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương Kim – Âm Thủy – Dương Thổ” Quẻ này là quẻ Kim Thủy Thổ: Tuy có thể có được thành công nhất thời, nhưng sẽ dần dần sa sút, cơ thể ốm yếu, bệnh tật (hung).

Kết quả đánh giá tên Trọng Nguyên tốt hay xấu

Như vậy bạn đã biêt tên Trọng Nguyên bạn đặt là tốt hay xấu. Từ đó bạn có thể xem xét đặt tên cho con mình để con được bình an may mắn, cuộc đời được tươi sáng.

Tên Đặng Trọng Khôi Nguyên Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

Luận giải tên Đặng Trọng Khôi Nguyên tốt hay xấu ?

Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

Thiên cách tên của bạn là Đặng Trọng có tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng gia tộc, phồn vinh phú quý, tử tôn đẹp đẽ. Là điềm tốt toàn lực tiến công, phát triển thành công

Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

Địa cách tên bạn là Khôi Nguyên có tổng số nét là 10 thuộc hành Âm Thủy. Địa cách theo tên sẽ thuộc quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Tử diệt hung ác): Là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới (địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

Nhân cách tên bạn là Trọng Khôi có số nét là 12 thuộc hành Âm Mộc. Nhân cách thuộc vào quẻ HUNG (Quẻ Bạc nhược tỏa chiết): Người ngoài phản bội, người thân ly rời, lục thân duyên bạc, vật nuôi sinh sâu bọ, bất túc bất mãn, một mình tác chiến, trầm luân khổ nạn, vãn niên tối kỵ.

Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

Ngoại cách tên của bạn là họ Nguyên có tổng số nét hán tự là 5 thuộc hành Dương Thổ. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Phúc thọ song mỹ): Điềm âm dương giao hoan, hòa hợp, hoàn bích. Có vận thế thành công vĩ đại hoặc xây thành đại nghiệp ở đất khách, tất phải rời nơi sinh mới làm giầu được, kỵ dậm chân tại chỗ.

Tổng cách (tên đầy đủ)

Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Đặng Trọng Khôi Nguyên có tổng số nét là 21 thuộc hành Dương Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Độc lập quyền uy): Số vận thủ lĩnh, được người tôn kính, hưởng tận vinh hoa phú quý. Như lầu cao vạn trượng, từ đất mà lên. Nữ giới dùng bất lợi cho nhân duyên, nếu dùng cần phối hợp với bát tự và ngũ hành.

Mối quan hệ giữa các cách

Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Mộc” Quẻ này là quẻ Tính ẩn nhẫn, trầm lặng, ý chí mạnh, có nghị lực vượt khó khăn gian khổ. Bề ngoài ôn hoà, mà trong nóng nảy, có tính cố chấp, bảo thủ. Tính cao ngạo đa nghi, có lòng đố kỵ ghen ghét lớn.

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương Mộc – Âm Mộc – Âm Thủy” Quẻ này là quẻ : Mộc Mộc Thủy.

Đánh giá tên Đặng Trọng Khôi Nguyên bạn đặt

Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Đặng Trọng Khôi Nguyên. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.

Việc Đặt Tên Đường Võ Nguyên Giáp: Đã Cân Nhắc, Thận Trọng Và Kỹ Lưỡng

(QBĐT) – Kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVI, có một nội dung quan trọng, là thông qua Nghị quyết đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thành phố Đồng Hới. Phóng viên Báo Quảng Bình đã phỏng vấn đồng chí  Lương Văn Luyến, TUV, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên đường của tỉnh về vấn đề này.

* P.V: Thưa đồng chí, sau khi Đại tướng qua đời với tình cảm sâu nặng của nhân dân tỉnh nhà với Đại tướng, nhiều người mong ước có một con đường, một công trình văn hóa, một nhà trường… được mang tên Võ Nguyên Giáp. Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp?

– Đ/c  Lương Văn Luyến: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là vị tướng huyền thoại của dân tộc, vì vậy việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là mong ước của nhân dân cả nước. Quảng Bình là quê hương của Đại tướng, nơi đã sinh ra, bồi đắp và hun đúc nên người con vĩ đại của dân tộc nên việc đặt tên đường là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc.

Thông qua việc đặt tên đường lần này nhằm khẳng định những công lao, sự đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta; thể hiện sự tri ân sâu sắc, tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng thời để giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trên quê hương Quảng Bình.

* P.V: Sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lẫy lừng thế giới, trong nước, nguyện vọng của nhân dân khi chọn đường mang tên Đại tướng phải xứng tầm, theo đồng chí cần đặt ra những tiêu chí gì?

– Đ/c  Lương Văn Luyến: Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp cũng như việc đặt tên đường nói chung tất nhiên phải tuân thủ, căn cứ vào những tiêu chí được quy định trong Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20-3-2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ. Trong đó có một tiêu chí rất quan trọng là, căn cứ vào vị trí, cấp độ, quy mô đường (chiều dài, chiều rộng…), hướng phát triển trong tương lai để đặt tên tương xứng với công lao của danh nhân.

Tuyến đường 60m Bảo Ninh, dự kiến sẽ được mang tên Võ Nguyên Giáp.

Khi đưa các tuyến đường để lựa chọn con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hội đồng tư vấn cũng căn cứ vào các tiêu chí đó.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm là thông thường các nhân vật trong thời kỳ hiện đại, sau khi mất 10 năm mới xem xét đặt tên đường. Trường hợp đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình là trường hợp đặc cách bởi công lao, sự đóng góp to lớn và những cống hiến xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, giải phóng dân tộc.

* P.V:  Mới đây, tại cuộc họp báo trước kỳ họp HĐND tỉnh lần này, do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức, đã có nhiều ý kiến của báo chí tỏ ra phân vân: Vì sao tỉnh ta dự kiến chọn tuyến đường 60m Bảo Ninh, không phải là tuyến trung tâm thành phố, lại chưa có số nhà… mang tên Võ Nguyên Giáp? Xin đồng chí nói rõ thêm về vấn đề này?

– Đ/c  Lương Văn Luyến: Việc dự kiến chọn tuyến đường 60m ở Bảo Ninh để đặt tên đường Võ Nguyên Giáp bảo đảm thực hiện đúng quy trình, được các cấp, các ngành xem xét, cân nhắc, lựa chọn hết sức thận trọng, kỹ lưỡng. UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành các cấp tỉnh và thống nhất trình Thường vụ Thành ủy Đồng Hới xem xét 3 phương án: + Phương án 1: Trục đường rộng 60m dọc xã Bảo Ninh; + Phương án 2: Đường Thống Nhất (36m); + Phương án 3: Đoạn đường từ phía nam Cầu Dài (đường Quang Trung) đến thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới đã đồng ý với đề xuất của UBND thành phố đề nghị chọn trục đường rộng 60m dọc xã Bảo Ninh đặt tên đường Võ Nguyên Giáp.

Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Đồng Hới, Hội đồng Tư vấn đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã họp. Sau khi xem xét các phương án dự kiến đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại thành phố Đồng Hới, Hội đồng tư vấn đã thống nhất, đề nghị chọn đường 60m dọc xã Bảo Ninh để đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. UBND tỉnh đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh và yêu cầu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2013.

Về việc lựa chọn tuyến đường 60m tại xã Bảo Ninh để đặt tên đường Võ Nguyên Giáp, theo tôi, đây là sự lựa chọn tối ưu nhất, bởi lẽ:

Sau khi xem xét lại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Hới (là cả những tuyến đường quy hoạch và những tuyến đường dự kiến để đặt tên – đường Thống Nhất rộng 36m) thì không có tuyến đường nào có quy mô tương xứng với công lao và sự đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước, quê hương nên không thể lựa chọn để đặt tên.

Tuyến đường 60m tại Bảo Ninh là tuyến đường mới, có mặt cắt ngang rộng nhất thành phố Đồng Hới, được đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng, chiều dài 7km, đã xây dựng hoàn chỉnh 4km; vị trí nằm về phía đông của thành phố chạy dọc theo bờ biển, trong tương lai sẽ kết nối với hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy quê hương của Đại tướng. Là trục chính của trung tâm khu vực Bảo Ninh và phía đông thành phố. Theo quy hoạch chung điều chỉnh thành phố Đồng Hới, thành phố sẽ phát triển về phía đông nam có điều kiện để khai thác quỹ đất, xây dựng một thành phố phát triển về du lịch với không gian đô thị mới hiện đại.

Theo quy hoạch dọc hai bên tuyến đường 60m này sẽ phát triển các khu du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng, khu đô thị mới và các khu công viên cây xanh, vui chơi giải trí, khu thể thao, thương mại dịch vụ. Các công trình đều được đầu tư xây dựng mới, có điều kiện để xây dựng cảnh quan hai bên tuyến đường đồng bộ, sẽ trở thành tuyến đường hiện đại và đẹp nhất thành phố trong tương lai, xứng đáng với tầm vóc, công lao to lớn của Đại tướng.

Trước mắt, dự kiến trong năm 2014, Ngân hàng ADB sẽ đầu tư Dự án chống biến đổi khí hậu, trong đó sẽ tập trung đầu tư hạ tầng tại xã Bảo Ninh (với nguồn vốn 50 triệu USD) nên tin tưởng rằng tuyến đường này sẽ được xây dựng hoàn chỉnh nối Đồng Hới với Quảng Ninh và Lệ Thủy, quê hương Đại tướng.

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Trọng Thái (thực hiện)  

Tên Nguyễn Trọng Hoàng Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu?

Gợi ý một số tên gần giống đẹp nhất:

Luận giải tên Nguyễn Trọng Hoàng tốt hay xấu ?

Thiên Cách là đại diện cho cha mẹ, bề trên, sự nghiệp, danh dự. Nếu không tính sự phối hợp với các cách khác thì còn ám chỉ khí chất của người đó. Ngoài ra, Thiên cách còn đại diện cho vận thời niên thiếu.

Thiên cách tên của bạn là Nguyễn có tổng số nét là 7 thuộc hành Dương Kim. Thiên cách tên bạn sẽ thuộc vào quẻ CÁT (Quẻ Cương ngoan tuẫn mẫn): Có thế đại hùng lực, dũng cảm tiến lên giàng thành công. Nhưng quá cương quá nóng vội sẽ ủ thành nội ngoại bất hòa. Con gái phải ôn hòa dưỡng đức mới lành

Địa cách còn gọi là “Tiền Vận” (trước 30 tuổi) đại diện cho bề dưới, vợ con, và thuộc hạ, người nhỏ hơn mình, nền móng của người mang tên đó. Về mặt thời gian trong cuộc đời, Địa cách biểu thị ý nghĩa cát hung (xấu tốt trước 30 tuổi) của tiền vận.

Nhân cách: Còn gọi là “Chủ Vận” là trung tâm của họ và tên, vận mệnh của cả đời người do Nhân Cách chi phối, đại diện cho nhận thức, quan niệm nhân sinh. Giống như mệnh chủ trong mệnh lý, Nhân cách còn là hạt nhân biểu thị cát hung trong tên họ. Nếu đứng đơn độc, Nhân cách còn ám chỉ tính cách của người đó. Trong Tính Danh học, Nhân cách đóng vai trò là chủ vận.

Nhân cách tên bạn là Nguyễn Trọng có số nét là 12 thuộc hành Âm Mộc. Nhân cách thuộc vào quẻ HUNG (Quẻ Bạc nhược tỏa chiết): Người ngoài phản bội, người thân ly rời, lục thân duyên bạc, vật nuôi sinh sâu bọ, bất túc bất mãn, một mình tác chiến, trầm luân khổ nạn, vãn niên tối kỵ.

Ngoại cách chỉ thế giới bên ngoài, bạn bè, người ngoài xã hội, những người bằng vai phải lứa, quan hệ xã giao. Vì mức độ quan trọng của quan hệ giao tiếp ngoài xã hội nên Ngoại cách được coi là “Phó vận” nó có thể xem phúc đức dày hay mỏng.

Ngoại cách tên của bạn là họ Hoàng có tổng số nét hán tự là 10 thuộc hành Âm Thủy. Ngoại cách theo tên bạn thuộc quẻ ĐẠI HUNG (Quẻ Tử diệt hung ác): Là quẻ hung nhất, đại diện cho linh giới (địa ngục). Nhà tan cửa nát, quý khóc thần gào. Số đoản mệnh, bệnh tật, mất máu, tuyệt đối không được dùng.

Tổng cách (tên đầy đủ)

Tổng cách thu nạp ý nghĩa của Thiên cách, Nhân cách, Địa cách nên đại diện tổng hợp chung cả cuộc đời của người đó đồng thời qua đó cũng có thể hiểu được hậu vận tốt xấu của bạn từ trung niên trở về sau.

Tên đầy đủ (tổng cách) gia chủ là Nguyễn Trọng Hoàng có tổng số nét là 21 thuộc hành Dương Mộc. Tổng cách tên đầy đủ làquẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Độc lập quyền uy): Số vận thủ lĩnh, được người tôn kính, hưởng tận vinh hoa phú quý. Như lầu cao vạn trượng, từ đất mà lên. Nữ giới dùng bất lợi cho nhân duyên, nếu dùng cần phối hợp với bát tự và ngũ hành.

Mối quan hệ giữa các cách

Số lý của nhân cách biểu thị tính cách phẩm chất con người thuộc “Âm Mộc” Quẻ này là quẻ Tính ẩn nhẫn, trầm lặng, ý chí mạnh, có nghị lực vượt khó khăn gian khổ. Bề ngoài ôn hoà, mà trong nóng nảy, có tính cố chấp, bảo thủ. Tính cao ngạo đa nghi, có lòng đố kỵ ghen ghét lớn.

Sự phối hợp tam tài (ngũ hành số) Thiên – Nhân – Địa: Vận mệnh của phối trí tam tai “Dương Kim – Âm Mộc – Dương Thổ” Quẻ này là quẻ : Kim Mộc Thổ.

Đánh giá tên Nguyễn Trọng Hoàng bạn đặt

Bạn vừa xem xong kết quả đánh giá tên Nguyễn Trọng Hoàng. Từ đó bạn biết được tên này tốt hay xấu, có nên đặt hay không. Nếu tên không được đẹp, không mang lại may mắn cho con thì có thể đặt một cái tên khác. Để xem tên khác vui lòng nhập họ, tên ở phần đầu bài viết.